Spotkania z Kulturą Żydowską

Spotkania z Kulturą Żydowską

W dniach 6 – 10 września 2023 odbędzie się 11. edycja Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Zgodnie z koncepcją festiwalu wędrującego zawitamy do trzech lokalizacji festiwalowych: Kazimierza Dolnego, Parchatki i Zamościa. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja „Spichlerz Kultury” natomiast głównym partnerem programu zamojskiego jest Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Pardes Festival został wpisany został do kalendarza Europejskich Dni Kultury Żydowskiej. Zapraszamy do udziału w bogatym interdyscyplinarnym programie festiwalowym: https://pardesfestival.pl/program

Program zamojski koncentrować się będzie na wielowiekowej obecności Żydów w Mieście Idealnym, ale także jego wielokulturowej tożsamości. Będzie to wydarzenie interdyscyplinarne. Oprócz spotkań czy prelekcji, w programie znajdują się spacery tematyczne, warsztaty wycinanki, pokaz filmowy. Każdy dzień zwieńczy wyjątkowy koncert: 9 września koncert pieśni Mieczysława Weinberga do wierszy Julina Tuwima, 10 września koncert „Żydowskie pieśni Ukrainy”.

Przez dwa dni wokół Centrum „Synagoga” FODZ będzie odbywał się piknik miejski z muzyką na żywo. Przygrywać nam będzie Kapela Koromysło!

Partnerami wydarzeń zamojskich jest Miasto Zamość, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i Fundacja im. Róży Luksemburg.

Kompletny program na stronie www https://pardesfestival.pl/program