2 LBOT i ZSCKR w Siennicy Różanej podpisali porozumienie

2 LBOT i ZSCKR w Siennicy Różanej podpisali porozumienie

6 września 2023 r. w Siennicy Różanej dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Krzyszczuk i dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolnictwa Stanisław Buk, podpisali porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych w Oddziałach Przygotowania Wojskowego.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” jako patronacka jednostka wojskowa ZSCKR w Siennicy Różanej, w ramach podpisanego porozumienia, będzie planować i organizować zajęcia praktyczne dla uczniów oddziałów przygotowania wojskowego, w tym będzie udostępniać swoje obiekty szkoleniowe, a także organizować obozy szkoleniowe.

Uczniowie klas oddziałów przygotowania wojskowego ZSCKR są szkoleni zgodnie z programem zawartym w rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 977). W trakcie nauki zdobywają wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP. Są przygotowywani do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej).  Nabywają m. in. umiejętności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej. Biorą udział w specjalistycznych szkoleniach wojskowych: strzeleckich, inżynieryjno – saperskich, logistycznych, szkoleniach z terenoznawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Wszystkie zajęcia z zakresu wojskowości prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę mundurową.

Absolwenci Oddziałów Przygotowania Wojskowego to potencjalni kandydaci m.in. do terytorialnej służby wojskowej, jak również swoista kuźnia przyszłych żołnierzy zawodowych.

kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT