Obcy wśród nas – głos o tolerancji

Obcy wśród nas – głos o tolerancji

6 września w ZSZiO w Biłgoraju odbyły się warsztaty pt. „Obcy wśród nas – głos o tolerancji” związane z przedstawieniem symbolicznej postaci Kaspara Hausera jako fenomenu obcego.

Prowadzącymi byli aktorzy Teatru Biura Podróży, którzy zbadali relację: społeczeństwo- obcy. Postawili szereg pytań: kim są obcy, skąd się biorą, jak są postrzegani w społeczeństwie? Efektem warsztatów było odnalezienie podobieństw między członkami społeczności a obcymi, szukanie pozytywów, wskazanie wartości wynikających z pojawienia się obcego oraz szansy na poszerzenie społecznych kwalifikacji, tolerancji i empatii.