2 HPR i Zs nr 3 im. T. Kościuszki zawarły porozumienie

2 HPR i Zs nr 3 im. T. Kościuszki zawarły porozumienie

12 września 2023 r. dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk Krzysztof Sarnowski oraz dyrektor ZS nr 3 w Hrubieszowie Dariusz Szadowski podpisali porozumienie o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych w oddziale przygotowania wojskowego OPW utworzonym w Zespole Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie.

Na mocy porozumienia 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, pełni funkcję patronackiej jednostki wojskowej dla współpracujących szkół.

Powyższe porozumienia mają na celu przygotowanie uczniów do podjęcia służby wojskowej w SZ RP, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych jak również wspólnego działania na rzecz obronności Państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości Ojczyzny.