Kuźnia szans w Hrubieszowie

Kuźnia szans w Hrubieszowie

W ramach realizacji projektu „Kuźnia szans w Hrubieszowie” uczniowie ZS nr 1 uczestniczą w  bezpłatnych szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych, co umożliwia im rozwijanie kompetencji zawodowych i zdobycie dodatkowych umiejętności oraz możliwość zdawania egzaminu państwowego.

W nowej pracowni hotelarskiej realizowany jest  obecnie kurs hotelarski (200 godzin).  Jednym z prowadzących jest Grzegorz Górnik. 

Projekt ,,Kuźnia szans w Hrubieszowie’’ realizowany przez Powiat Hrubieszowski i obejmuje m.in.: kursy, szkolenia, staże uczniowskie oraz doposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.