„Jagiellonki” na konferencji „New generation for digital era”

„Jagiellonki” na konferencji „New generation for digital era”

20 września 2023 r. zespół czterech uczennic z I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie w składzie: Milena Lis, Aleksandra Skubisz, Ewelina Perestaj i Maja Wieleba, zaprezentował swój autorski projekt pod nazwą: „Pokolenia do połączenia” podczas Ogólnopolskiej Konferencji “New generation for the digital era”, zorganizowanej w Warszawie przez Związek „Cyfrowa Polska”.

Wydarzenie odbyło się w ramach trwającego CEE Digital Summit Warsaw 2023 przy wsparciu firmy Samsung Electronics Polska oraz Our Future Foundation. Wystąpienie licealistek z I LO w Krasnymstawie, które pod opieką nauczycielki Sylwii Wójcik-Wilkołazkiej w kwietniu bieżącego roku wygrały II edycję Samsung Solve For Tomorrow, było elementem inauguracji trzeciej odsłony tego globalnego programu, realizowanego przez firmę Samsung.

W konferencji uczestniczyło niemal 150 uczniów, edukatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz państwowych i biznesu, a jej celem były rozmowy o edukacji technologicznej młodzieży w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie poświęcone było m.in. promocji innowacyjności i budowaniu poczucia sprawczości wśród młodzieży. Uczestnicy rozmawiali o znaczeniu kompetencji cyfrowych, metodach ich rozwoju, a także o miejscu umiejętności przyszłości w programach nauczania realizowanych w polskich szkołach. Przyjrzeli się także wyzwaniom stojącym przed nowym pokoleniem w związku z przemianami zachodzącymi na rynku pracy w efekcie postępu technologicznego.