Zielone serce szkoły w ZSP nr 5

Zielone serce szkoły w ZSP nr 5

26 września 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu dokonano oficjalnego otwarcia pracowni przyrodniczej, która została sfinansowana przez WFOŚiGW w Lublinie w ramach przystąpienia szkoły do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Pracownia przyrodnicza będzie stanowić wspaniałą bazę dydaktyczną dla młodzieży kształcącej się w ZSP Nr 5. Z pewnością pozwoli uczniom rozwijać swoje pasje. Dodatkowo planowane są warsztaty, eventy i happeningi promujące postawę proekologiczną wśród społeczności lokalnej. Pracownia została doposażona m. in.: w monitor interaktywny, mikroskop cyfrowy, mikroskopy uczniowskie, wirtualne laboratoria przyrodnicze oraz wiele modeli anatomicznych. W uroczystości otwarcia udział wzięli: dyrektor szkoły Antoni Turzyniecki, uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Podczas otwarcia obecni byli także zaproszeni dyrektorzy szkół z regionu zamojskiego, Wydziału Oświaty Miasta Zamość oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie delegatura w Zamościu. Symbolicznego aktu otwarcia pracowni poprzez przecięcie wstęgi dokonali przedstawiciele społeczności szkolnej: uczniowie oraz koordynator projektu Marta Lal.