W AZ rusza projekt „Akademia_CYBER.MIL”

W AZ rusza projekt „Akademia_CYBER.MIL”

30 września na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się Wojskowy Dzień Otwarty, inaugurujący udział Akademii Zamojskiej w projekcie „Akademia_CYBER.MIL”.

Akademia Zamojska jako jedna z kilkudziesięciu uczelni została zakwalifikowana do udziału w projekcie Akademia CYBER.MIL. Dla studentów AZ realizowane będą zajęcia w cyklu wykładów i prezentacji dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa teleinformatycznego. Po zakończeniu wykładów będzie przeprowadzony egzamin. Studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki będą mogli ubiegać się o możliwość odbycia praktyk studenckich w jednostkach organizacyjnych MON i instytucjach podległych zajmujących się problematyką związaną z cyberbezpieczeństwem. 

30 września na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się Wojskowy Dzień Otwarty, połączony z oficjalną inauguracją projektu „Akademia_CYBER.MIL”. Uroczystego otwarcia dokonali rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. Ucz. oraz Dominik Rozdziałowski – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

W trakcie wydarzenia chętni mogli poznać szczegóły projektu „Akademia_CYBER.MIL”, jak także z ofertą w studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych w Akademii Zamojskiej. Z kolei Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zamościu prezentowało różne formy służby wojskowej oraz możliwości kariery w Wojsku Polskim. Na płycie Rynku Wielkiego swoje osiągnięcia przedstawiały szkoły prowadzące klasy mundurowe. Zaprezentowany został pokaz musztry paradnej, szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zaś na wirtualnej strzelnicy odbył się turniej strzelecki. Chętni mogli również zobaczyć w akcji łaziki marsjańskie stworzone przez młodych konstruktorów z drużyny robotycznej New Tech Team 7570.

Swój sprzęt i wyposażenie przedstawiły jednostki wojskowe z regionu: 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, 18 Pułk Przeciwlotniczy, 3 batalion zmechanizowany w Zamościu oraz 25 batalion lekkiej piechoty w Zamościu. Stoisko z egzemplarzami broni przygotował również WKS Technik Zamość.