AZ i 2 LBOT partnerami

AZ i 2 LBOT partnerami

5 października 2023 r. rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. Ucz. oraz dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Krzyszczuk podpisali porozumienie o współpracy. To ukoronowanie kilkuletniej, owocnej współpracy Uczelni i Brygady.

Blisko 15% żołnierzy 2 LBOT ma specjalność wojskową związaną z medycyną. Celem podpisanego w czwartek porozumienia jest m.in. możliwość korzystania z zaplecza medycznego oraz doświadczenia kadry Akademii Zamojskiej do szkolenia Terytorialsów w zakresie ratownictwa medycznego.

– Dziś sformalizowaliśmy trwającą już kilka lat bardzo dobrą współpracę. Dziękuję za ten czas i liczę na kolejne, ambitne wspólne projekty, które będą miały realne przełożenie na bezpieczeństwo naszego regionu – podkreślił płk Zbigniew Krzyszczuk, dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Wspólnie realizujemy różne przedsięwzięcia od kilku lat. Liczymy, że to porozumienie pozwoli nam poszerzyć możliwości współpracy i wymieniać doświadczenia. Akademia Zamojska jest idealnym miejscem do rozwoju dla przyszłych kadr Wojska Polskiego i naszej Ojczyzny, co udowadniamy i będziemy udowadniać podczas organizowanych razem z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej konferencji, szkoleń i warsztatów – powiedział dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. Ucz., rektor Akademii Zamojskiej.

Współpraca między Uczelnią a lubelską brygadą rozwija się na kilku płaszczyznach. Studenci, wykładowcy i pracownicy Akademii Zamojskiej pełnią terytorialną służbę wojskową w 25 batalionie lekkiej piechoty w Zamościu. W Centrum Symulacji Medycznej AZ co kilka miesięcy odbywają się szkolenia medyczne dla ratowników 2 LBOT, podczas których korzystając z nowoczesnego sprzętu, trenażerów i symulatorów, mogą zdobywać nowe umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i medycyny pola walki. Terytorialsi wspierają z kolei AZ w trakcie organizowanego co roku przez Uczelnię Dnia Bezpieczeństwa Narodowego i innych wydarzeń o podobnym charakterze. Ponadto Uczelnia i 2 LBOT zrealizowały kilka przedsięwzięć szkoleniowych, takich jak konferencja naukowo-szkoleniowa „Medycyna pola walki”, której towarzyszą warsztaty, a także zawody sportowo-obronne. Wszystkie te przedsięwzięcia będą kontynuowane.