Rozmawiali o wojnie na Ukrainie

Rozmawiali o wojnie na Ukrainie

„Historyczno-prawny i polityczno-gospodarczy wymiar wojny w Ukrainie” – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze i Akademię Zamojską.

Wydarzenie miało na celu spotkanie środowisk akademickich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy, a także wymianę refleksji naukowych, przeżyć i doświadczeń organizacyjnych związanych z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz udzielaniem pomocy humanitarnej.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. Ucz., prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Akademii Zamojskiej. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów.

Spotykają się samorządy z Roztocza: z Polski i z Ukrainy. Jesteśmy już po głębokich doświadczeniach dostarczania pomocy humanitarnej. To wsparcie dzisiaj nie jest udzielane już na taką skalę, jak w przeszłości. Ale jest nadal potrzebne. Dzisiaj rozmawialiśmy o konieczności wymiany młodzieży, o budowaniu relacji między ludźmi, którzy w przyszłości po nas przejmą kierowanie samorządami – mówił podczas inauguracji konferencji Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

Chcemy w sposób kompleksowy przedstawić i omówić różne wątki związane z wojną w Ukrainie. Chcemy by eksperci wyrazili swoją opinię na temat uwarunkowań tego konfliktu, jego konsekwencji, zarówno z punktu widzenia prawnego, politycznego, jak i gospodarczego. Podczas części „Polska solidarna” chcemy pokazać, jak wyglądało i wygląda zaangażowanie Polaków w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zmuszonych do opuszczenia swojego kraju – mówił dr Łukasz Potocki, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Zamojskiej.

Od pierwszych dni wojny Tomaszów Lubelski, Zamość i inne miasta przygraniczne bardzo  nam pomagają. Byłem u naszych żołnierzy, naszych bohaterów w Łymaniu i Kupiańsku. Zawiozłem im dary, jakie Polacy przywieźli do nas do Żółkwi. Ta pomoc jest bardzo ważna. Żołnierze mówili, że bardzo mocno czują wsparcie od Europy i polskiego pogranicza – mówił Oleg Volski, mer Żółkwi.

W trakcie konferencji wyświetlony został reportaż TVP3 Lublin o pomocy udzielanej Ukrainie. W różnych częściach wydarzenia głos zabierali przedstawiciele m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Rejonowej Administracji Lwowskiej oraz organizacji pozarządowych z Polski i Ukrainy, a także wykładowcy Akademii Zamojskiej z kierunku bezpieczeństwo narodowe.

O militarnych uwarunkowaniach wojny rosyjsko-ukraińskiej mówił dr gen. Andrzej Knap z Akademii Zamojskiej.

Przyjąłem założenie badawcze, że konflikt ten dotyczy dwóch perspektyw. Należy rozpatrywać go w aspektach przed rozpoczęciem wojny w lutym 2022 r. , czyli cofnąć się w czasie do 2014 r. i tam szukać uwarunkowań militarnych. Drugi obszar badawczy to czas po rozpoczęciu inwazji. Należy odnieść się do tzw. doktryny Gierasimowa, która precyzyjnie określa etapy konfliktu hybrydowego. Obecnie jesteśmy na etapie piątym, w fazie rozstrzygnięć. To, co widzimy teraz jest kontynuacją i kolejna faza konfliktu, który jest określony ściśle w doktrynie Federacji Rosyjskiej i różnymi etapami trwa od 2014 roku – tłumaczył wykładowca AZ, który w swoim doświadczeniu ma udział w misjach zagranicznych.

Z kolei o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej w obliczu agresji rosyjskiej opowiedział dr płk Ryszard Suduł.

Migracje wpisały się w naszą codzienność. Są one problemem, którego na co dzień nie zauważamy. Nasza wschodnia granica stała się przepustką do azylu dla osób, które uciekają przed wojną. To dość ważne, ponieważ w chwili wybuchu wojny 24 lutego 2022 r. otworzyliśmy nie tylko granice, ale także nasze serca, dla osób, które uciekają przed niebezpieczeństwem. Ta granica, która jest granicą administracyjną może stać się bardzo przyjazną i otwartą na potrzebujących ludzi – tłumaczył dr płk Ryszard Suduł z AZ.

Konferencja „Historyczno-prawny i polityczno-gospodarczy wymiar wojny w Ukrainie” odbyła się w dniach 19-20 października 2023 r. Jej organizatorami były Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze i Akademia Zamojska.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2023”.