Studenci prawa AZ na obchodach Dnia Mediacji

Studenci prawa AZ na obchodach Dnia Mediacji

19 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji studenci pierwszego roku studiów na kierunku Prawo Akademii Zamojskiej wzięli udział w obchodach i ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Sąd Okręgowy w Zamościu. Wydarzenie rozpoczęło cykl zaplanowanych, konferencji, wykładów, warsztatów i spotkań podczas, których przybliżana będzie wiedza na temat mediacji cywilnych, rodzinnych, karnych,  dotyczących nieletnich dopuszczających się demoralizacji i popełniających czyny karalne a także mediacji rówieśniczej.

Tematem wiodącym wszystkich tegorocznych wydarzeń poświęconych regulacjom prawnym traktujących o mediacji będzie „Perspektywa dziecka w mediacji w krajowych i wspólnotowych regulacjach prawnych”. Problematyka ta obejmuje dziecko w postępowaniu mediacyjnym jako osoba, której spór sądowy lub pozasądowy dotyczy wprost lub w sposób pośredni, a jego prawa w postępowaniu mediacyjnym w zakresie naprawienia szkody  wyrządzonej innej osobie. Dziecko, którego głos powinien być słyszalny w sprawach gdy o wykonywanie władzy rodzicielskiej, alimentacji czy też o kontaktach z dzieckiem spór toczą jego rodzice lub inne osoby uprawnione czy też warunki prawne, w których dzieci uprawnione są podejmować w szkole próbę rozwiązania sporu rówieśniczego. Przywołane  zagadnienia przybliżać będą zainteresowanym: sędziowie, adwokaci, mediatorzy oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i pracownicy naukowi specjalizujący się w tematyce mediacyjnej – tłumaczy Sędzia Teresa Bodys, Koordynator ds. mediacji oraz edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Zamościu.

W wydarzeniu oraz w panelu dyskusyjnym konferencji udział wziął mec. dr Ryszard Pankiewicz, prorektor ds. kształcenia i jednocześnie dyrektor Instytutu Prawa Akademii Zamojskiej. – Uczestniczący w konferencji studenci naszej Uczelni mieli okazję wysłuchać specjalistów w dziedzinie mediacji oraz profesjonalistów, którzy na co dzień w swojej pracy rozwiązują sytuacje konfliktowe i sporne między stronami. Była to także dla nich niezwykła okazja zapoznać się z pracą prawnika od tzw. „kuchni”. Zdobywanie takiego rodzaju doświadczenia już na etapie studiów jest niezwykle cenne. Przy tej okazji składam podziękowanie Panu Prezesowi Sądu Okręgowego w Zamościu SSO Mirosławowi Baranowskiemu oraz Pani SSO Teresie Bodys za życzliwości i owocną współpracę z naszą Uczelnią. – mówi mec. Pankiewicz.

W ramach popularyzacji problematyki mediacji w listopadzie br. planowane jest dedykowane spotkanie w Sądzie Okręgowym w Zamościu dla studentów różnych kierunków studiów Akademii Zamojskiej.