I LO im. ONZ ma „ekopracownię”

I LO im. ONZ ma „ekopracownię”

Nowoczesne mikroskopy, stereoskopy czy mierniki pomiaru środowiska i nowoczesna elektroniczna stacja pogody. To tylko niektóre z pomocy dydaktycznych, które trafiły do otwartej 24 października w I LO im. ONZ w Biłgoraju „ekopracowni”.

Wyremontowana sala biologiczna, nowoczesny sprzęt i atrakcyjne wyposażenie to element konkursowego laury jaki zdobyła placówka. Środki na powstanie „ekorpracowni” pochodzą z WFOŚiGW w Lublinie oraz powiatu biłgorajskiego.

Biologiczno – ekologiczną pracownię uzupełniły także modele zwierząt i roślin oraz akwarium i terrarium. Te wszystkie pomoce w połączaniu z fachową wiedza nauczycieli pozwolą uczniom zgłębiać wiedzę przyrodniczą, lepiej poznawać zależności świata przyrody czy przygotować się do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Nowa „ekopracownia” jest także miejscem kształtowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia, miejscem budzenia zainteresowania przyrodą i jej ochroną i realizowania biologicznych pasji uczniów.

Źródło: Powiat Biłgorajski