Rusza portal Ludzie Nauki

Rusza portal Ludzie Nauki

Rusza projekt Ludzie Nauki. To portal, w którym każdy może w łatwy sposób odnaleźć informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Dane te były do tej pory rozproszone w różnych systemach. Nowy portal gromadzi je na jednej, intuicyjnie zaprojektowanej platformie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło projekt Ludzie Nauki. To portal, w którym każdy obywatel może w łatwy sposób odnaleźć informacje o polskich naukowcach i ich osiągnięciach. Dane te były do tej pory rozproszone w różnych systemach. Nowy portal gromadzi je na jednej, intuicyjnie zaprojektowanej platformie, która ułatwi wymianę naukową czy integrację świata nauki z biznesem.

Ludzie Nauki to największa baza wiedzy o polskim dorobku naukowym. Gromadzi w jednym miejscu dane o ponad 90 tys. polskich naukowców z ponad milionem osiągnięć naukowych. Jest jedną z kluczowych usług dostępnych na portalu edukacja.gov.pl. Projekt jest realizowany na zlecenie Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy i stanowi realizację misji państwa, jaką jest upowszechnianie wiedzy o polskiej nauce.

Głównym zadaniem projektu Ludzie Nauki jest promocja polskiego dorobku naukowego w kraju oraz za granicą. To pierwsza w historii urzędowa baza danych o polskich naukowcach, zawierająca wyłącznie informacje zweryfikowane przez uczelnie i inne instytucje naukowe. 

Portal prezentuje obszerne zbiory danych gromadzone przez lata w instytucjach naukowych z całej Polski – skupia w jednym miejscu publicznie dostępne, a do tej pory rozproszone, informacje o polskim naukowcu, w bazach takich jak POL-on, a w przyszłości także gromadzonych przez Bibliotekę Narodową, krajowy i europejski urząd patentowy oraz innych krajowych i międzynarodowych bazach danych.

Projekt Ludzie Nauki ma również za zadanie wspierać rozwój współpracy nauki z biznesem – dzięki dostępowi do informacji o wybitnych naukowcach biznes będzie mógł skontaktować się z nimi i nawiązać współpracę w zakresie rozwoju danego przedsiębiorstwa.

Ludzie Nauki to pierwszy ogólnokrajowy system typu CRIS (Current Research Information System). Ułatwi instytucjom i uczelniom zarządzanie dorobkiem naukowym. Profil zostanie założony każdemu polskiemu naukowcowi (tj. każdej osobie zatrudnionej w polskiej uczelni lub innej instytucji, posiadającej przynajmniej jedno zarejestrowane osiągnięcie w systemie POL-on). 

Do portalu można zalogować się poprzez Moduł Centralnego Logowania. Dodatkowo będzie można logować się również tak jak do innych systemów i e-usług państwowych na Gov.pl, czyli: profilem zaufanym, e-dowodem, bankowością elektroniczną czy aplikacją mObywatel.
Portal w pełnej wersji ma powstać do końca 2024 r., natomiast już na przełomie 2023 i 2024  zostaną udostępnione profile naukowców z podstawowym zakresem danych.