Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących wyróżniony przez Narodową Agencję

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących wyróżniony przez Narodową Agencję

Projekt Erasmus+ KA122SCH „Dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń”, realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w latach 2022-2023, otrzymał wyróżnienie Narodowej Agencji oraz został uznany za przykład dobrej praktyki mogącej służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji.

„Dobra praktyka” to wyróżnienie dla projektów, które zostały szczególnie dobrze przygotowane i zarządzane. Wybór projektu jako przykładu dobrych praktyk świadczy o wysokiej jakości rezultatów projektu, celnym doborze działań dla poszczególnych grup docelowych.

W realizowanym przez szkołę projekcie odbyły się cztery mobilności do szkół partnerskich w Turcji (Izmir), Rumunii (Falticeni), Hiszpanii (Alicante) oraz Słowacji (Humenne), w których wzięło udział 20 uczniów i 3 nauczycieli. Tematyka projektu oscylowała wokół i europejskiego dziedzictwa kulturowego i była okazją do przedstawienia dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Autorką projektu i jego koordynatorką była nauczycielka języka angielskiego Marzena Gałka, a w realizację projektu zaangażowana była również nauczycielka biologii, Beata Ulanowska.