Awanse zamojskich nauczycielek

21 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie przez Prezydenta Miasta Zamość – Andrzeja Wnuka –  aktów mianowań dla 6 nauczycieli jednostek oświatowych Miasta Zamość, którzy po odbyciu stażu na stopień nauczyciela  mianowanego i zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w miesiącu grudniu 2022 r., z dniem 1 stycznia 2023 r. otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.

Czytaj więcej...

ZS nr 1 w Hrubieszowie z Odznaką Honorową PCK

19 grudnia w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się szczególna uroczystość – Gala Honorowych Krwiodawców PCK połączona ze spotkaniem świątecznym, podczas którego dokonano podsumowania rocznej działalności OR PCK Hrubieszów. Przyznano także odznaczenie, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża – Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czytaj więcej...

1 52 53 54 55 56 81