Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer wydawanego przez Akademię Zamojską czasopisma naukowego Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy.

Czasopismo ma już dwudziestoletnią historię (wcześniej wydawane było przez Wyższą Szkołę Zarzadzania i Administracji w Zamościu) i jest poświęcone analizom oraz prognozom możliwie szerokiego spektrum aktywności społeczno-gospodarczej, przestrzennej oraz politycznej na poziomie regionalnym, przy czym region traktowany jest bardzo szeroko – począwszy od jednostki lub grupy jednostek administracyjnych, geograficznych, aż do wyodrębnionego przez autorów obszaru badawczego dotyczącego pewnej części wybranego państwa, regionów różnych państw, jak i części świata.

W Barometrze Regionalnym publikowane są artykuły z następujących dyscyplin naukowych:

 • architektura i urbanistyka
 • ekonomia i finanse
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o Ziemi i środowisku.

W pierwszym tegorocznym zeszycie znalazły się następujące artykuły:

 • Miszczuk A., Miszczuk P., European Union climate policy – the local dimension
 • Shubalyi O., Gordiychuk A., Socio-economic consequences of the war in Ukraine: national, regional, global dimensions
 • Kowerski M., Geographical, economical and legal regionalization of the changes of dividends payouts in the world
 • Andreasik J., The ontology of the region.

W zeszycie znalazły się też recenzje dwóch książek:

 • Kałamucka W., Grabowski T. (red), System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu
 • Szulc E., Wleklińska D. Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej

Publikacje dostępne są pod adresem: https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/br

W tym roku ukaże się jeszcze jeden zeszyt, a od przyszłego roku czasopismo wydawane będzie w trybie kwartalnym.