„Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby” – wystawa

„Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby” – wystawa

Instytut Polonika i Akademia Zamojska serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy „Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby”. Uroczyste otwarcie z udziałem Rektora Akademii Zamojskiej prof. Pawła Skrzydlewskiego odbędzie się 12 października o godz. 12.00 w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 22a.

Wpisując się w uroczyste obchody 800-lecia Uniwersytetu w Padwie, Instytut Polonika przygotował wystawę poświęconą osobom związanym z ze słynnym Ateneum. Celem wystawy jest przybliżenie grona słynnych „padewczyków” – studentów z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, którzy w ramach modnych w XVI-XVIII wieku edukacyjnych „grandturów” po Europie podjęli studia na włoskim Uniwersytecie w Padwie – od 1517 roku najważniejszej szkoły Republiki Weneckiej. Wyjątkowym świadectwem obecności na tej uczelni polskich scholarów jest słynny „Album Polonicum. Metryka nacji polskiej”. Księdze wpisów zawierających uchwały o elekcji konsyliarzy, którzy stali na czele nacji polskiej, towarzyszyły niezwykle interesujące, barwne kompozycje heraldyczno-alegoryczne. Zaprezentowany na wystawie ich wybór ma na celu uchwycenie różnych profesji czy stanów społecznych przedstawicieli polsko-litewskiej intelektualnej elity studenckiej – świeckich magnatów i szlachciców, duchownych czy też prawników, matematyków, filozofów, teologów, medyków i innych.

Instytut Polonika od 2018 roku angażuje się nie tylko w kraju, ale i poza nim w szereg inicjatyw związanych z jubileuszem  800-lecia Uniwersytetu w Padwie. – mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu. Wydanie Metryki nacji polskiej w Padwie 1592-1745 na podstawie, której powstała prezentowana wystawa to kolejny etap naszych prac badawczych związanych z padewskim Uniwersytetem. Obecnie trwają prace nad kolejną publikacją naukową poświęconą polskiemu dziedzictwu kulturowemu we Włoszech pt. Herby przedstawicieli nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim. Katalog znaków heraldycznych”. Poprzez te publikacje chcemy pokazać jak olbrzymi wkład i rozwój życia społeczno-kulturalnego stanowili obywatele Rzeczypospolitej Obojga Narodów – dodaje.

Wystawa „Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby” powstała w oparciu o Album Polonicum. Metrykę nacji polskiej w Padwie 1592–1745, którą Instytut Polonika  wydał w 2019 roku. Dwutomowe, fototypiczne wydanie niezwykłych ksiąg jest świadectwem obecności polskich studentów na Uniwersytecie w Padwie. Karty publikacji wypełniają fotokopie wpisów polskich studentów – członków organizacji studenckiej, zwanej nacją polską, założoną w 1592 r. Wśród ozdobnych, poetyckich dedykacji znajdują się także rozbudowane kompozycje heraldyczne, będące prawdziwymi dziełami sztuki. Przedstawienia herbowo-alegoryczne z wyobrażeniami figur personifikujących cnoty i popularne alegorie można odczytywać jako wyraz ważnych dla czasów nowożytnych moralno-społecznych wartości w życiu obywatelskim.

Uniwersytet Padewski zajmuje szczególne miejsce w kulturze Polski, chociażby z tego powodu, że blisko 800 osób tworzących elity narodu polskiego studiowało w Padwie. – mówi dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, rektor Akademii Zamojskiej. – W związku z tym, utrzymywanie tradycji Uniwersytetu Padewskiego, w którym studiowali Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski czy Jan Zamoyski, Maciej Miechowita i wielu innych jest czymś naturalnym dla nas i dla Zamościa, który słusznie jest nazywany Padwą Północy. W ten sposób nawiązujemy do tradycji padewskiej i chcemy tę tradycję rozwijać, ponieważ wiemy, że wybornie ona służyła miastu, kulturze polskiej i szerzej temu, co dziś nazywamy światem Zachodu – podkreśla rektor.

Wystawa „Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby” prezentuje sylwetki i herby wybranych dziesięciu przedstawicieli polsko-litewskiej intelektualnej elity studenckiej, są wśród nich m.in. Krzysztof Opaliński, Paweł Potocki, Zbigniew Ossoliński czy Bogusław Leszczyński.

Wystawa potrwa do 31 października br.

Miejsce wystawy: Akademia Zamojska, ul. Sienkiewicza 22a, 22-400 Zamość