Uniwersytet dla człowieka dojrzałego

Uniwersytet dla człowieka dojrzałego

W Zamościu odbyła się konferencja naukowa pt. „Uniwersytet dla człowieka dojrzałego”, której organizatorami byli: Akademia Zamojska i Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wydarzenie było częścią obchodów jubileuszu 20-lecia ZUTW.

Konferencję otworzył Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, który pogratulował rektorowi Akademii Zamojskiej dr. hab. Pawłowi Skrzydlewskiemu i całej Uczelni patronatu nad działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– Nasi słuchacze spotykają się na zajęciach, zawiązują przyjaźnie. Jeżdżą na różnego rodzaju wycieczki, podczas których integrują się – mówiła prezes ZUTW, Halina Caban, podkreślając jak ważną rolę dla seniorów odgrywa Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Rektor Akademii Zamojskiej był moderatorem dyskusji, a także wygłosił wykład pt. „Człowiek dojrzały”.

– Człowiek dojrzały to, przede wszystkim w tradycji, człowiek rozumny i starszy. On odgrywa bardzo ważną rolę. Bardzo często w rodzinie jest strażnikiem pamięci i tożsamości. Jest kimś, kto pełni rolę fundamentu życia duchowego – mówił rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

Podczas konferencji wykłady wygłosili także: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – Kiedy suplementy diety mogą być zagrożeniem dla sprawności osób starszych?”, dr n. med. Rafał Sapuła z Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji, prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – Jak leczyć ból narządu ruchu i zapobiegać niepełnosprawności u osób starszych?, Jerzy Płókarz, Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej – „Sieć ratunkowa”, dr Ewelina Polańska, dyrektor Wydawnictwa Akademii Zamojskiej – „Zamoyski i inni. O studentach polskich i studiowaniu w 800-lecie Uniwersytetu Padewskiego”.

Konferencja „Uniwersytet dla człowieka dojrzałego” odbyła się 10 października 2022 r. w Sali Consulatus zamojskiego ratusza. Dzień później (11 października), rektor AZ wziął udział w jubileuszowej gali Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która miała miejsce w CKF „Stylowy”. Podczas Gali  rektor prof. Paweł Skrzydlewski wręczył okolicznościowe dyplomy słuchaczom ZUTW.