O słynnych studentach z Padwy

O słynnych studentach z Padwy

Jan Zamoyski, Witelon, Mikołaj Kopernik, Paweł Włodkowic, czy Jan Kochanowski – to tylko niektóre postaci znane z kart polskiej historii, które studiowały na Uniwersytecie w Padwie. O nich i innych wybitnych osobach można się dowiedzieć odwiedzając wystawę „Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby”, która znajduje się w budynku Akademii Zamojskiej przy ul. Sienkiewicza 22A.

Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem Akademii Zamojskiej oraz Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą Polonika.

– Jak wiemy, wszechnica jaką była i jest uczelnia w Padwie stanowiła dla kultury polskiej bardzo ważny ośrodek kształcenia elit. Dziś mamy przyjemność zapoznania się z wybranymi postaciami, które w przeszłości studiowały w Padwie, a następnie odegrały ważną rolę w kulturze Polski. Uczelnię tę ukończyło blisko 800 Polaków. Wymieniać można by długo, ale wskażmy chociażby Jana Zamoyskiego, Witelona, Mikołaja Kopernika, Macieja Miechowitę. Tych osób było naprawdę wiele. Dzięki nim Polska miała możliwość poznania nauki europejskiej i osadzenia całej kultury polskiej w tradycji Zachodu – powiedział rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

 – Wystawa prezentowana w murach Akademii Zamojskiej związana jest z długoletnią historią Polaków, którzy studiowali na Uniwersytecie Padewskim. Przygotowane plansze przedstawiają sceny z wyobrażeniami alegorycznymi herbów studentów polskiej elity, jak Zbigniew Opaliński, Krzysztof Ossoliński, Bogusław Leszczyński. Są to topowe nazwiska, które w naszym mniemaniu mogą stanowić podstawę do późniejszych analiz badawczych: kto studiował, na jakim poziomie itd. Wszystkie plansze, jakie przygotowaliśmy pochodzą z książki „Album Polonica. Metryka nacji polskiej w Padwie1592-1745” – powiedziała dr Olga Kucharczyk, szefowa Programu Strategicznego Badania Instytutu Polonika.

Celem wystawy jest przybliżenie grona słynnych „padewczyków” – studentów z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, którzy w ramach modnych w XVI-XVIII wieku edukacyjnych „grandturów” po Europie, podjęli studia na włoskim Uniwersytecie w Padwie – od 1517 roku najważniejszej szkoły Republiki Weneckiej. Wyjątkowym świadectwem obecności na tej uczelni polskich scholarów jest słynny „Album Polonicum. Metryka nacji polskiej”. Księdze wpisów zawierających uchwały o elekcji konsyliarzy, którzy stali na czele nacji polskiej, towarzyszyły niezwykle interesujące, barwne kompozycje heraldyczno-alegoryczne. 

Uroczyste otwarcie wystawy z udziałem gości odbyło się 12 października. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: rektor Akademii Zamojskiej prof. Paweł Skrzydlewski, szefowa Programu Strategicznego BADANIA Instytutu Polonika dr Olga Kucharczyk, wybitny specjalista w badaniach nad relacjami polsko-włoskimi prof. dr hab. Mirosław Lenart, prorektor ds. nauki i rozwoju AZ dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, prorektor ds. kształcenia AZ dr Ryszard Pankiewicz, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ dr inż. Agata Waszek, kanclerz AZ Marcin Chałupka, Marcin Zamoyski z małżonką Aleksandrą, w imieniu Starosty Zamojskiego – Joanna Mazurek, Lukrecja Jaszewska i Anna Ekielska z Instytutu Polonika, a także wykładowcy i studenci Akademii Zamojskiej.     

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał rektor Akademii Zamojskiej prof. Paweł Skrzydlewski, po czym w imieniu dyrektor Instytutu Polonika Doroty Janiszewskiej–Jakubiak list okolicznościowy odczytała Lukrecja Jaszewska. Następnie o wystawie, jej źródłach i celu opowiedziała dr Olga Kucharczyk z Instytutu. Uczestnicy wysłuchali także wykładu prof. Mirosława Lenarta, który opowiedział m.in. o związkach Polaków z Uniwersytetem Padewskim, jak wyglądały ich studia we Włoszech, a także poruszył kwestie heraldyki Polaków studiujących w Padwie. Po wykładzie goście i studenci zwiedzali wystawę, słuchając szczegółowych historii opowiadanych przez dr Olgę Kucharczyk i prof. Mirosława Lenarta.

Wystawa „Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby” prezentuje sylwetki i herby wybranych dziesięciu przedstawicieli polsko-litewskiej intelektualnej elity studenckiej. Zwiedzać ją można do końca października w gmachu Akademii Zamojskiej przy ul. Sienkiewicza 22A.

Fotogaleria autorstwa Szymona Łyciuka.