Nowy rok akademicki zainaugurowany

Nowy rok akademicki zainaugurowany

Ponad 600 studentów pierwszego roku studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich rozpoczęło studia w Akademii Zamojskiej. Nowy rok akademicki Uczelnia rozpoczyna z nowymi kierunkami studiów: prawo, położnictwo oraz rynek sztuki i zarządzanie w kulturze. Ponadto, w tym roku AZ uruchomiła studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach: pedagogika oraz finanse i rachunkowość.

W sumie, w Akademii Zamojskiej studiuje ponad 1100 osób. Jak podkreśla rektor dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ świadczy to o nieustannym rozwoju Uczelni.

– Cieszymy się ogromnie, że Akademia rozwija się i przyciąga swoją ofertą coraz większą liczbę studentów. Uruchomiliśmy nowe kierunki jak prawo, położnictwo, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze, a także studia magisterskie na kierunkach pedagogika oraz finanse i rachunkowość. Warto zaznaczyć, że wyśmienicie funkcjonuje w naszej Uczelni pielęgniarstwo. Kształcimy na kierunkach, na które jest społeczne zapotrzebowanie oraz na które potrzeby wyraża rynek pracy. Naszych studentów przygotowujemy zarówno do pracy zawodowej, jak również do życia społecznego. W przyszłości planujemy uruchomienie kolejnych kierunków związanych z naukami o zdrowiu i medycyną, czyli fizjoterapię oraz ratownictwo medyczne. Mam nadzieję, że nasza działalność będzie służyć lokalnemu społeczeństwu, naszemu regionowi i całej Ojczyźnie – powiedział rektor Akademii Zamojskiej.

Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023 rozpoczęła msza św. w Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu, podczas której kazanie wygłosił duszpasterz akademicki ks. Marek Żur. Następnie główne uroczystości inauguracyjne odbyły się w auli Akademii Zamojskiej przy ul. Zamoyskiego 64.

Na początku wydarzenia rektor prof. Paweł Skrzydlewski powitał gości uczestniczących w wydarzeniu. Następnie odczytano listy okolicznościowe. W imieniu Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka wystąpił Radosław Brzózka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra, w imieniu Wojewody Lubelskiego – Aleksander Kalisz z Delegatury Urzędu w Zamościu. Do uczestników uroczystości zwrócił się także Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja, czyli ślubowanie studentów I roku i przyjęcie ich w poczet społeczności akademickiej. Udział w niej wzięli przedstawiciele kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo, prawo, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze, turystyka i rekreacja.

Podczas inauguracji, do studentów oraz zebranych gości zwróciła się przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego AZ Wiktoria Puzio, która pogratulowała młodszym kolegom decyzji i wyboru Uczelni oraz przedstawiła możliwości, jakie mają do wykorzystania studiując w Akademii Zamojskiej.

Uczestnicy wydarzenia z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Kodeks Justyniana jako fundament prawa cywilnego XXI wieku”, który wygłosił dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ, prowadzący zajęcia na kierunku prawo w AZ.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał zespół wokalny pod kierownictwem Macieja Sztora.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Akademii Zamojskiej odbyła się 19 października 2022 r.