O bezpieczeństwie podczas rekreacji

O bezpieczeństwie podczas rekreacji

O tym jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych podczas rozrywki lub rekreacji, z jakimi zagrożeniami należy się liczyć i jak im przeciwdziałać, tak by zabawa była wyśmienita i bezpieczna rozmawiano podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Bezpieczeństwo uczestników rekreacji ruchowej”, którą zorganizowały Akademia Zamojska, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu.

Konferencja jest efektem porozumienia o współpracy, jakie w czerwcu tego roku zawarły AZ, OSiR w Zamościu oraz zamojski rejonowy oddział WOPR.

Połączyliśmy wspólne siły, czyli: środowisko naukowe AZ, praktykę OSiR w Zamościu w organizacji życia sportowego i wypoczynku oraz doświadczenie WOPR-u, który czuwa nad bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą i nie tylko. Konferencja ma na celu przedstawienie uczestnikom różne ujęcia problemu bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku, zarówno aspekty praktyczne, jak również te prawne i zdrowotne. Wydarzenie podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza adresowana jest do nauczycieli, opiekunów i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych, natomiast druga do młodzieży. Z myślą o nich przygotowaliśmy zajęcia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i spotkanie z funkcjonariuszami policji – przedstawił wydarzenie dr Krzysztof Okapa, kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji AZ.

Bezpieczeństwo jest podstawą organizacji każdego wydarzenia, imprezy, czy zorganizowanego wypoczynku. Poprzez naszą konferencję chcemy dotrzeć z tym przesłaniem do największej grupy młodych ludzi. Jak wiemy nad zamojskim zalewem zdarzały się wypadki, również śmiertelne. Razem z Akademią Zamojską i WOPR-em chcemy nauczyć młodych ludzi, jak bawić się bezpiecznie i potrafić skutecznie reagować i udzielić pomocy, w sytuacji zagrożenia tego bezpieczeństwa. Ten temat trzeba poruszać jak najczęściej i jak najszerzej go promować. Chcę również przypomnieć, ze dzięki projektowi w ramach Budżetu Obywatelskiego będziemy realizować projekt stworzenia strefy relaksu i aktywnego wypoczynku nad zamojskim zalewem – mówił z kolei Mateusz Ferens, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Kąpiemy się w miejscach znanych i strzeżonych, gdzie są ratownicy, którzy w razie niebezpieczeństwa udzielą pomocy. Unikajmy miejsc nieznanych i jeśli chcemy pływać – unikajmy alkoholu – tłumaczył podstawowe zasady Piotr Synowiec, prezes zamojskiego oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przypomniał także, że WOPR poza strzeżeniem kąpielisk angażuje się również w inne akcje ratunkowe. – Dziś ratownik to nie tylko postać rodem ze “Słonecznego patrolu”, która skacze do wody ratować tonących. Mamy samochody i quady, bierzemy udział m.in. w akcjach poszukiwawczych zarówno na wodzie, jak też na brzegu – wyliczał szef zamojskiego WOPR.

Areną pierwszego dnia konferencji była sala Consulatus zamojskiego ratusza. Wydarzenie otworzyli dr hab. Inż. Krzysztof Pancerz, prorektor AZ ds. nauki i rozwoju oraz wiceprezydent Zamościa Piotr Orzechowski. Następnie głos zabrali prelegenci. Uczestnicy mogli wysłuchać następujących wystąpień: Marta Pawelec “Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w świetle obowiązujących przepisów prawa”, dr hab. Andrzej Samborski, prof. AZ „Pogoda, a warunki w uprawianiu rekreacji”, prof. dr hab. Waldemar Martyn, Akademia Zamojska – „Aktywność fizyczna i sport, a zagrożenia zdrowotne”, dr Tomasz Zalewski, – „Powszechna edukacja dla bezpieczeństwa wodnego w świetle zaleceń rezolucji ONZ”, kom. Marcin Natoniewski (KMP w Zamościu) – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, nadkom. Arkadiusz Arciszewski (KMP w Zamościu) – “Bezpieczeństwo młodzieży w okresie wakacyjnym”.

Drugiego dnia konferencja odbywała się w obiektach ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Ta część wydarzenia adresowana była do młodzieży, dla której wystąpienia przygotowali: Paweł Błasiak, prezes Zarządu Głównego WOPR – „Ratownik wodny – zawód czy pasja”, dr Florian Parnicki (AZ) – „Kwalifikacje, kompetencje i oczekiwania wobec instruktorów narciarstwa zjazdowego”, dr Krzysztof Okapa (AZ) – „Zadania trenerów i instruktorów w bezpiecznym uprawianiu rekreacji ruchowej”, Mateusz Ferens, dyrektor OSiR – „Rola ośrodka sportu i rekreacji w tworzeniu bezpiecznej sfery wypoczynku i rekreacji”.

Ponadto wykładowcy Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej zorganizowali zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej, podczas której każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności i dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

Zwieńczeniem konferencji był pokaz sprzętu i pojazdów WOPR na Rynku Wielkim w Zamościu oraz koncert zespołu szantowego Grzegorza Janczaka.

Konferencja “Bezpieczeństwo uczestników rekreacji ruchowej” odbyła się w dniach 20-21 października 2022 r.