Rusza realizacja S17

Rusza realizacja S17

Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Zamość Wschód – Zamość Południe. Odcinek o długości 12,5 km wybuduje firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł. To pierwsza z trzech umów na realizację trasy między Zamościem a Hrebennem.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są m in. dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów.

Odcinek rozpocznie się węzłem Zamość Wschód, który będzie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku miejscowości Tyszowce. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km.

To pierwsza z trzech umów, które podpiszemy w najbliższym czasie na realizację ekspresowej „siedemnastki” między Zamościem a Hrebennem, o łącznej długości ok 48 km.

(źródło: GDDKiA)