Różowa skrzyneczka w „Ekonomiku”

Różowa skrzyneczka w „Ekonomiku”

W zamojskim „Ekonomiku” pojawiła się różowa skrzyneczka.

Różowa skrzyneczka to bezpłatne środki higieny osobistej (podpaski i tampony), z których w nagłych przypadkach mogą skorzystać kobiety. Takie skrzyneczki pojawiają się w Polsce w wielu placówkach, instytucjach oraz urzędach. Jest to część kampanii społecznej w Polsce, która ma na celu tworzenie bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni szkolnej i budowanie solidarności oraz poczucia wsparcia wśród młodych kobiet.

Jak podają statystyki 21% uczennic jest zmuszonych wyjść z zajęć szkolnych z powodu braku podpaski, a 10% w ogóle nie wychodzi z tego powodu domu.

Pierwsza taka różowa skrzyneczka w Polsce pojawiła się we Wrocławiu w 2019 roku.