Ruszyło Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Ruszyło Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

W Zamościu działalność rozpoczęło Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. CPMiU znajduje się w budynkach plebanii katedralnej w Zamościu przy ulicy Kolegiackiej 1A.

Oprócz wsparcia w postaci żywności, pakietów higienicznych, bonów, osoby z Ukrainy uzyskują szeroki wachlarz pomocowy w postaci specjalistycznego poradnictwa, doradztwa w zakresie zatrudnienia, asystentury, pomocy socjalnej – w zależności od potrzeb zainteresowanej osoby, czy rodziny. Na czas regulowania własnych spraw w siedzibie Centrum, beneficjenci mają możliwość pozostawienia dzieci w „Ochronce Caritas”, gdzie mają one zorganizowany czas i zapewnioną specjalistyczną opiekę pedagogiczną.

Centrum funkcjonuje w ramach realizacji zadania finansowanego przez Caritas Internationalis w związku z realizacją Programu EA 18/22 „Caritas w Polsce na rzecz osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie” (Operatorem ich jest Caritas Polska).

źródło: Diecezja Zamojsko-Lubaczowska, fot. Grzegorz Podgórski