Forum Polonijne w murach AZ

Forum Polonijne w murach AZ

W Akademii Zamojskiej przedstawiciele organizacji polonijnych dyskutowali o perspektywach rozwoju i wyzwaniach dla Polaków żyjących w państwach Europy Środkowej. Wysunięto również pomysł stworzenia Akademii Polonijnej dla polskiej młodzieży z zagranicy. Debata odbyła się w ramach Forum Polonijnego, którego organizatorami były: Instytut im. gen. Władysława Andersa, Akademia Zamojska, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Instytut De Republica.

Forum jest miejscem dyskusji o problemach Polaków zamieszkujących w państwach Europy Środkowej. W debacie, która odbyła się w formule hybrydowej, udział wzięli:  István Miklós Balázs (Węgry), Rajmund Klonowski (Litwa), Andrzej Kempa (Austria), Marek Berky (Słowacja), Szymon Brandys (Czechy), a także online: Jan Badowski (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), Sławomir Kowalski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Moderatorem debaty był Bartosz Czajka, dyrektor Instytutu im. gen. Władysława Andersa.

Próbujemy stworzyć zręby strategii rozwoju polskich organizacji polonijnych w Europie Środkowej. Mamy propozycje wdrożenia różnych rozwiązań, tak aby współpraca między macierzą a organizacjami polonijnymi odbywała się coraz sprawniej. Padł pomysł stworzenia aplikacji, która pozwalałby śledzić rozwój organizacji, pokazywać ich dorobek i dziedzictwo, ponieważ niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, jaki wiele Polacy czynili w państwach takich jak Węgry, Litwa oraz Czechy. Planowane jest również stworzenie szlaku turystycznego, który pokazywałby takie dziedzictwo. Rozmawiamy nad promocją działalności polonijnej m.in. poprzez stosowanie tak prozaicznej rzeczy jak hasztagi, czy promocji w mediach społecznościowych, czy rozwój mediów polonijnych, tak by jak najtrafniej docierać zwłaszcza do młodego pokolenia Polaków – powiedział Bartosz Czajka, prezes Instytutu im. gen. Władysława Andersa. Jak dodał jeden z pomysłów dotyczy zachęcenia Polaków do studiów w Polsce poprzez powołanie Akademii Polonijnej. To nazwa robocza projektu, którego celem jest zachęcenie młodzieży z różnych ośrodków polonijnych do rozwoju i studiów w Ojczyźnie.

Akademia Zamojska jest miejscem debaty, w którym Polacy z różnych części Europy Środkowej dyskutują nad wspólną więzią z Rzeczpospolitą. W trakcie obrad pojawił się pomysł Akademii Polonijnej, której celem byłoby przygotowanie elit narodowych, mieszkających poza granicami i współpracujących z Ojczyzną. Zamość mógłby być miejscem, w którym ta Akademia mogłaby idealnie funkcjonować, w oparciu o zaplecze intelektualne i materialne Akademii Zamojskiej. Mamy piękną i wspaniałą tradycję sięgającą XVI wieku. Uczelnia ma również bardzo dobrą bazę dydaktyczno-materialną i wspaniałą kadrę. Trzeba też powiedzieć o pięknie miasta, które wielu zachwyca i jest powodem duchowych przeżyć – powiedział rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

Podczas Forum Polonijnego prof. Paweł Skrzydlewski został uhonorowany okolicznościowym dyplomem za działalność na rzecz Polonii. Dyplom otrzymała również Akademia Zamojska.

Debata w ramach Forum Polonijnego odbyła się w murach Akademii Zamojskiej 29 października 2022 r.