Prace licencjackie studentek AZ docenione

Prace licencjackie studentek AZ docenione

Prace licencjackie absolwentek pielęgniarstwa AZ znalazły uznanie nie tylko wśród wykładowców Akademii Zamojskiej, ale również w innych ośrodkach akademickich. Prace autorstwa Darii Żywiec, Eweliny Paradowskiej i Eweliny Romańczuk zostały opublikowane w specjalistycznych monografiach z dziedziny pielęgniarstwa.

Praca Darii Żywiec pt. „Opieka pielęgniarska w warunkach domowych nad seniorem z odleżyną trzeciego stopnia” została opublikowana w monografii “Holistyczny wymiar opieki wobec osób z chorobami skóry i błon śluzowych” pod redakcją Barbary Jankowiak, Elżbiety Krajewskiej – Kułak.

Praca Eweliny Paradowskiej pt. “Zadania pielęgniarki w edukacji seniora z niedożywieniem” znalazła się w monografii “Współczesne wyzwania w ochronie zdrowia” pod redakcją dr n. med. Krystyny Klimaszewskiej , Elżbiety Krajewskiej – Kułak.

Z kolei praca Eweliny Romańczuk pt. “Opieka pielęgniarska nad pacjentem po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu w następstwie glejaka mózgu” została opublikowana w monografii “Rola zespołu interdyscyplinarnego w opiece nad pacjentami z chorobami neurologicznymi” pod redakcją  Krystyny Klimaszewskiej, Wojciecha Kułaka.

Monografie z pracami dyplomowymi studentek pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej zostały wydane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Promotorem prac studentek jest dr n. med. Maria Dorota Kwika z Zakładu Pielęgniarstwa AZ.

Studentkom i absolwentkom AZ oraz Pani Doktor gratulujemy osiągnięć!