Przed nami konferencja „Etyczne wymiary architektury miasta. Inspiracje zamojskie”

Przed nami konferencja „Etyczne wymiary architektury miasta. Inspiracje zamojskie”

21 listopada 2022 r. w Sali Consulatus w zamojskim ratuszu oraz w Rektoracie Akademii Zamojskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Etyczne wymiary architektury miasta. Inspiracje zamojskie.

Wydarzenie współorganizują: Komisja Urbanistyki i Architektury PAN O/Kraków, Archiwum Państwowe w Zamościu oraz Akademia Zamojska.

Konferencja ma na celu pochylenie się nad zagadnieniami etycznymi związanymi z materialnymi i duchowymi wartościami architektonicznego i urbanistycznego dziedzictwa. Wpisuje się w debatę nad etyką rozwoju miejskiego jako jednego z istotnych pojęć strategii planowania, projektowania i rozwoju miast oraz regionów. Miejscem szczególnie predystynowanym do takiej dyskusji jest właśnie Zamość – z układem urbanistycznym wpisującym się w ideę miasta idealnego.

Obrady podzielone zostały na 4 sesje: Etyka w architekturze; Etyka w procesie projektowania i budowania; Wartości etyczne Zamościa; Zamojskie spory etyki z praktyką. Naukowa debata zgromadzi badaczy z ośmiu ośrodków akademickich, naukowych, archiwów.

Obrady uroczyście otworzą: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Architektury PAN O/Kraków prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak, JM Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu dr Jakub Żygawski.

Konferencję Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta Zamość. Patronaty medialne sprawują: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, a także Portal Akademicki Skafander.