„Dzieci – najmłodsze ofiary wojny”

„Dzieci – najmłodsze ofiary wojny”

W 2022 r., obchodzimy 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny. Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przygotowało szereg działań mających na celu upamiętnienie i upowszechnienie tych wydarzeń. Jednym z nich jest wystawa czasowa „Dzieci – najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny”.

Ekspozycja w szczególny sposób skupia się na losie najmłodszych ofiar wojny. Wojny, która skradła im spokojne dzieciństwo – czas beztroskiej zabawy i miłości. Wernisaż wystawy odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godzinie 15:00 w Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”, przy ul. Zamkowej 2 w Zamościu
Poprzedzi go konferencja popularno-naukowa „Dzieci – najmłodsze ofiary wojny. W 80. rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny”.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://bit.ly/3ggoGFK