Elastyczność bez granic – wizją rozwoju biznesu

Elastyczność bez granic – wizją rozwoju biznesu

O kreatywnych postawach w przedsiębiorczości oraz możliwościach dla biznesu, jakie daje postęp i rozwój nowych technologii rozmawiano podczas konferencji studenckiej „Elastyczność bez granic – wizją rozwoju biznesu” zorganizowanej przez Zakład Finansów i Rachunkowości Akademii Zamojskiej oraz Studenckie Naukowe Koło Przedsiębiorczości AZ.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięli w niej udział studenci finansów i rachunkowości, logistyki oraz bezpieczeństwa narodowego, a także młodzież ZSP nr 1 w Zamościu, czyli popularnego „Ekonomika”.

Konferencję otworzyła dr inż. Maria Kierepka, dyrektor Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ oraz kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości AZ, która powitała uczestników wydarzenia. Następnie do zebranych zwrócił się prorektor AZ ds. nauki i rozwoju dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, który pogratulował studentom inicjatywy oraz podkreślił, że coraz większą rolę we współczesnej przedsiębiorczości odgrywają rozwiązania technologiczne. W tematykę konferencji wprowadziła zebranych dr Elżbieta Dziura z Zakładu Finansów i Rachunkowości AZ, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości AZ. Konferencję poprowadziła Laura Haniewska, prezes Koła, tegoroczna laureatka Konkursu o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę dyplomową.

Podczas konferencji z prelekcjami wystąpiły studentki kierunku finanse i rachunkowość Akademii Zamojskiej: Laura Haniewska – „Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo – czynniki wpływające na funkcjonowanie biznesu” , Agata Bukszyńska – „Czynniki kształtujące elastyczność w przedsiębiorstwach” , Klaudia Semenowicz – „Hybrydowość i elastyczność pracy”,  Julia Grabarz – „Granice przedsiębiorczości – elastyczności Boundaryless Organization”, Jolanta Wilczopolska –  „FLEXICURITY w Polsce”, Dagmara Kurniewicz – „Elastyczność organizacji, jako źródło przewagi konkurencyjnej”.

Gościem wydarzenia była Aleksandra Proksa-Bielawa, wirtualna asystentka biznesu, która opowiedziała studentom i młodzieży o swojej pracy.

– Od trzech lat jestem wirtualną asystentką biznesu i prowadzę własną działalność gospodarczą. Będąc w Zamościu współpracuję z klientami z całej Polski, a także z zagranicy, m.in. z Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Ta forma kontaktu jest nieco inna od tradycyjnej. Trzeba zbudować z klientem relację, w której często nie ma kontaktu bezpośredniego „twarzą w twarz”, ale z powodzeniem zastępują go wideokonferencje. Ważna jest komunikacja i jej właściwy model. Taka wirtualna praca pozwala nam nie marnować czasu na dojazdy, stanie w korkach, czy siedzenie w biurze. Przez to praca zdalna jest bardziej efektywna – przekonywała Aleksandra Proksa-Bielawa.  

Konferencja „Elastyczność bez granic – wizją rozwoju biznesu” została zorganizowana w ramach Globalnego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest to światowe święto przedsiębiorczości, które w tym roku przypada na 14-20 listopada. W tym tygodniu ludzie z różnych krajów na całym świecie spotykają się podczas lokalnych, krajowych i globalnych wydarzeń, aby tworzyć rozwiązania dla światowego wzrostu gospodarczego.