WOT daje studentom wiele korzyści

WOT daje studentom wiele korzyści

Motywacji wstąpienia w szeregi WOT jest wiele, ale najczęściej wymieniane przez ochotników to: możliwość realizacji marzeń dotyczących wojska, kontynuacja rodzinnych tradycji wojskowych, możliwość odbycia ciekawych szkoleń wojskowych, chęć sprawdzenia się i przeżycia przygody życia – mówi por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jak wielu studentów służy w 2 Lubelskiej  Brygadzie Obrony Terytorialnej?

2 Lubelska Brygada Obrony terytorialnej obecnie liczy blisko 2800 żołnierzy. Status studenta posiada około 450 z nich, co daje ponad 16% całego stanu osobowego.

Jakie korzyści mają studenci, którzy służą w WOT?

Bycie żołnierzem Terytorialnej Służby Wojskowej może być wielką pasją, powinnością, przygodą życia i realizacją niespełnionych marzeń o wojsku, czy też początkiem nowej kariery zawodowej, a dodatkowo jest źródłem wielu profitów.

Jedną z korzyści jest możliwość sprawdzenia siebie, sprawdzenia i zdecydowania czy służba wojskowa/służby mundurowe są czymś czym chcieliby się zajmować w przyszłości. Po roku służby w Wojskach Obrony Terytorialnej i spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych żołnierzowi OT przysługuje pierwszeństwo przy ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Kolejna korzyść to szansa podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych uprawnień honorowanych również w życiu cywilnym. Nabycie nowych umiejętności poprzez szkolenie programowe oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa w licznych kursach: KPP, uprawniających do obsługi maszyn inżynieryjnych, prawa jazdy na uprawnienia dla kierowców pojazdów wszystkich kategorii, doskonalących technikę jazdy, kierowników strzelań, technik wspinaczkowych, sterników motoro-wodnych, przetrwania, obsługi dronów,  językowych i wielu innych.

Do korzyści należy zaliczyć również  uposażenie. Za gotowość i jedno w miesiącu, dwudniowe, obowiązkowe (realizowane w weekend) szkolenie, żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości min. 715 zł miesięcznie , przy czym uposażenie zależne jest od stopnia wojskowego. Za każdy dzień dodatkowego, dobrowolnego powołania, w czasie niekolidującym z obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi wypłacane jest uposażenie w kwocie min. 129,96 zł. Żołnierze szczególnie zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków wyróżniani są nagrodami pieniężnymi w kwotach od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Kolejny atut to podnoszenie umiejętności interpersonalnych. Nauka współpracy, poznawanie nowych ludzi, możliwość niesienia pomocy, samodyscyplina, poprawa kondycji fizycznej.

Jak dowódcy batalionów i kompanii podchodzą do faktu, że czasem terminy egzaminów zbiegają się z terminem szkoleń rotacyjnych i poligonowych? Czy udaje się to pogodzić?

Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową ma obowiązek raz w miesiącu odbyć dwudniowe szkolenie rotacyjne zgodnie z kalendarzem szkoleń na dany rok, w przypadku braku możliwości stawiennictwa w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość przeniesienia szkolenia na inny dogodniejszy termin. Taka zmiana realizowana jest na wniosek żołnierza, dotyczy to zarówno szkoleń rotacyjnych jak i poligonowych. To właśnie możliwość łączenia obowiązków z życia cywilnego ze służbą wojskową jest podstawą naszego funkcjonowania. Dowódcy rozumieją, że obowiązki zawodowe czy rodzinne są priorytetem naszych żołnierzy.

Czym najczęściej studenci motywują chęć służby w WOT?

Motywacji wstąpienia w szeregi WOT jest wiele, ale najczęściej wymieniane przez ochotników to: możliwość realizacji marzeń dotyczących wojska, kontynuacja rodzinnych tradycji wojskowych, możliwość odbycia ciekawych szkoleń wojskowych, chęć sprawdzenia się i przeżycia przygody życia. W ostatnim czasie, po agresji Rosji na Ukrainę, wiele osób podkreśla, że wstąpiło do WOT aby nauczyć się podstaw obronności, by móc obronić siebie i swoją rodzinę jeśli będzie taka konieczność. Z kolei osoby, które myślą o służbie zawodowej podkreślają, że w WOT mogą nauczyć się podstaw wojskowości, poznać czym jest wojsko, bez konieczności rezygnowania z nauki czy dotychczasowych zajęć. Dla wielu ważne jest to, że WOT jest silnie związany z lokalną społecznością i w razie sytuacji kryzysowych będą mogli pomagać osobom potrzebującym wsparcia. 

Wkrótce kolejna edycja szkoleń podstawowych, dedykowana specjalnie dla studentów, jak też wykładowców akademickich, nauczycieli, czy uczniów…

Lubelscy terytorialsi już po raz piąty zorganizują wojskowe szkolenie podstawowe tzw. „szesnastkę” w okresie ferii zimowych – tzw. „Ferie z WOT”. To projekt adresowany głównie do najmłodszych ochotników – dorosłych uczniów i studentów, ale również nauczycieli i wykładowców akademickich. Podobnie jak w ubiegłym roku, szkolenie podzielone będzie na dwie części. W pierwszym etapie, w dniach 17-18 grudnia br., ochotnicy przejdą test sprawności fizycznej, przeszkolenie z BHP oraz otrzymają mundury i wyposażenie. Główna część szkolenia, czyli zajęcia praktyczne odbędą się w okresie ferii zimowych, tj. w dniach 15-28 stycznia 2023 r. Szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa.

Jak pokazały ubiegłe lata, ferie zimowe i wakacje to dobry czas na szkolenie wojskowe. Blisko połowa ochotników odbywających pierwsze w życiu szkolenie wojskowe w tym czasie, to właśnie uczniowie i studenci. Ochotnicy deklarują, że dopasowanie terminu szkolenia do przerwy w nauce skłoniło ich do podjęcia decyzji o założeniu munduru.

Szesnastodniowe szkolenie podstawowe skierowane jest do tych osób, które dotąd nie miały styczności z wojskiem. Każdy dzień szkolenia to intensywny, kilkunastogodzinny trening. Przyszli terytorialsi muszą zapoznać się z bezpiecznym i efektywnym posługiwaniem się bronią oraz podstawowymi zasadami zachowania na polu walki. Nauczą się podstaw pierwszej pomocy medycznej, sposobów ewakuacji rannego, a także pracy z mapą w terenie. „Szesnastka” to dopiero początek drogi szkoleniowej – aby osiągnąć gotowość bojową terytorialsi będą szkolić się jeszcze przez 3 lata.

Jak złożyć wniosek?

Aby zdążyć na „Ferie z WOT” organizowane w 2 Lubelskiej Brygadzie OT należy jak najszybciej złożyć wniosek w Wojskowym Centrum Rekrutacji, zgodnie z miejscem zamieszkania. Można również skontaktować się z rekruterem 2 LBOT poprzez stronę https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl. Wniosek o powołanie do służby w WOT można złożyć także elektronicznie lub przez platformę ePUAP. „Ferie z WOT” to szkolenie nie tylko dla uczniów i studentów. Może je odbyć każdy, kto nigdy nie był w wojsku i chce zdobyć solidne wojskowe przeszkolenie.

Rozmawiał Daniel Czubara