„Zetka” w Hiszpanii

„Zetka” w Hiszpanii

Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, po pozytywnym zakończeniu pierwszego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, ponownie spróbował swoich sił w konkursie. Tegoroczny projekt „Europejskie staże zawodowe –Zetka w Hiszpanii -Edycja II” został sklasyfikowany na drugim miejscu w Polsce.

Projekt w ramach akcji kluczowej: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego jest realizowany od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2023. W tym czasie 30 uczniów uczących się w Technikum Nr 1 w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik pojazdów samochodowych, odbędzie dwutygodniowe staże zawodowe u hiszpańskich pracodawców.

Pierwsza mobilność odbyła się w Sevilli w dniach 29.10 – 13.11.2022 roku. 7 uczennic z technikum ekonomicznego, 2 techników pojazdów samochodowych i 6 techników żywienia i usług gastronomicznych podbijało Hiszpanię. W trakcie pobytu wykonywali obowiązki zawodowe pod okiem tutorów – hiszpańskich opiekunów, uczyli się języka hiszpańskiego,a także poznawali ten piękny kraj. Uczniowie doskonale wywiązali się ze swoich obowiązków czego potwierdzeniem jest 15 ocen celujących, które otrzymali na zakończenie staży. Zdaniem opiekuna z ramienia partnera wspierającego, takie grupy, w których są tylko najwyższe oceny zdarzają się bardzo rzadko. Oprócz pracy uczniowie mogli także poznać smaki a także kulturę i tradycję Hiszpanii.

W planie pobytu znalazły się dwie wycieczki do Kadyksu i Cordoby, a także inne atrakcje m.in. zwiedzanie Pałacu Alcazar, Złotej Wieży, Corridy oraz Sevilli.

Dla smakoszy również nie zabrakło pysznych atrakcji w postaci: currosów z czekoladą, wieczoru tapas z różnorodnymi typowymi przekąskami, a co odważniejsi degustowali ślimaki, małże, świeże ostrygi i jeżowce.