Ks. prał. Jan Ciżmiński uhonorowany za zasługi dla Niepodległej

Ks. prał. Jan Ciżmiński uhonorowany za zasługi dla Niepodległej

Postanowieniem Prezydenta RP ks. prał. Jan Zdzisław Ciżmiński został uhonorowany Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej. Nagrodę przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego wręczył wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystości 100-lecia odzyskania Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu.

Ks. prał. Jan Zdzisław Ciżmiński (ur. 1 lipca 1944 r. w Babinie Kolonii k. Lublina). Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, w 1968 przyjął święcenia kapłańskie. W l. 1968-1970 był wikariuszem w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim k. Zamościa. W 1970 r. pełnił posługę w parafii Przemienienia Pańskiego w Sawinie, w l. 1970-1973 w parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach, w l. 1973-1976 w parafii św. Agnieszki w Lublinie, w l. 1976-1977 w parafii św. Jakuba Apostoła w Lublinie-Abramowicach, w l. 1978-1979 w parafii w Klemensowie, w l. 1979-1983 w parafii Sitaniec k. Zamościa. Był dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Łabuniach, referentem duszpasterstwa rodzin diecezji lubelskiej.

Był rektorem kościoła św. Katarzyny w Zamościu, duszpasterzem Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, diecezjalnym kierownikiem duchowy Legionu Maryi, duszpasterzem kolejarzy diecezji zamojsko-lubaczowskiej, współzałożycielem Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, której głównym celem jest upowszechnianie duchowego dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia i gromadzenie funduszy na realizację przedsięwzięć z tym związanych.

Ks. prałat Jan Ciżmiński był zaangażowany w peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wśród rodzin, organizowanie środowiska ministrantów, spotkań i rekolekcji, Duszpasterstwa Rolników Zamojszczyzny, inicjatorem wzniesienia przy kościele Krzyża Katyńskiego, rozpoczęcia prac nad Kalwarią Zamojską i pomysłodawcą wybudowania w Zamościu Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Źródło: LUW