COVID-19 – życie po chorobie

COVID-19 – życie po chorobie

Jak wygląda życie po przebyciu zakażenia SARS CoV-2? Jakiego rodzaju powikłania spowodowała ta choroba? Jak odbudować swoje zdrowie i kondycję po zakażeniu koronawirusem? O tym wszystkim rozmawiali specjaliści oraz studenci na konferencji „COVID-19 – życie po chorobie” zorganizowanej przez Zakład Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej.

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na życiu całego społeczeństwa. U wielu osób nie skończyła się wraz ze zniesieniem urzędowych restrykcji, ale pozostawiła po sobie ślad w postaci rozwoju w czasie, różnego rodzaju powikłań, z którymi pacjenci i kadry medyczne zmagają się do dziś. Z tego powodu wykładowcy Zakładu Pielęgniarstwa AZ zdecydowali się podjąć tę ważną problematykę.

Konferencję otworzyła dr n. med. Beata Biernacka, która powitała gości i przedstawiła harmonogram wydarzenia. W konferencji udział wzięli m.in. dr hab. inż. Krzysztof Pancerz – prorektor AZ ds. nauki i rozwoju, dr inż. Agata Waszek – dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i kierownik Zakładu Pedagogiki AZ, wykładowcy na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, studenci, przedstawiciele szpitali i placówek medycznych z regionu oraz przedstawiciele medyczni różnych firm.

COVID-19 spowodował wiele powikłań wśród osób, którego przebyły tę chorobę. Każda choroba zmienia system wartości i podejście do życia. Co więcej, o tych zmianach mówią nie tylko pacjenci, ale także personel pracujący na oddziałach covidowych. Dlatego uznaliśmy, ze temat ten warto przybliżyć zarówno studentom jak i kadrom medycznym. Pandemia zmusiła nas do zrezygnowania z rzeczywistych kontaktów z pacjentami oraz konieczności przygotowywania przyszłych i obecnych kadr medycznych do profesjonalnej diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami zakażonymi SARS CoV-2 oraz pacjentami post – COVID-owymi. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby kształcenie pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych i ratowników medycznych odbywało się nową metodą kształcenia, jaką jest symulacja medyczna. Pozwala ona na trening procedur i umiejętności praktycznych bez konieczności angażowania pacjentów. W związku z tym ułatwia to wcielenie studenta w określoną rolę i odgrywanie jej w wyreżyserowanym zdarzeniu, dzięki wykorzystaniu posiadanej wiedzy i umiejętności  oraz wyobraźni – mówiła dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej.

Podczas konferencji wykłady przedstawili: lek. Med. Igor Perehubka „Powikłania oddechowe u pacjentów z COVID-19”, który zwrócił uwagę na powikłania post – COVID tj.: zapalenie płuc, włóknienie płuc czy zakrzepica. Mgr piel. Iwona Bielawska „Powikłania kardiologiczne u pacjentów z COVID-19”,zwróciła uwagę na zwiększoną częstość występowania zaburzeń rytmu serca u tychże pacjentów.  Mgr piel. Anna Budzyńska nadmieniła o występujących powikłaniach neurologicznych pod postacią udarów mózgu. Dr n. o zdr. Marta Wolanin wskazała na bardzo istotny element jakim jest „Rehabilitacja i jej znaczenie dla pacjentów po przechorowaniu COVID-19” o czym kontynuował mgr reh. Piotr Żerebiec pracujący z tymi pacjentami. Mgr piel. Grzegorz Wojdyła poruszył kwestię wpływu pandemii i będącej jej następstwem izolacji wielu osób na kwarantannach na zdrowie psychiczne ludzi. Jak podkreślali specjaliści COVID-19 zostawił ślady nie tylko w ludzkich organizmach, ale również w duszach.

Najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi po okresie pandemii COVID-19 są te związane z depresją. Pojawiają się również zaburzenia związane z życiem codziennym, które umownie nazywamy lękiem uogólnionym. Polega on na tym, że ludzie irracjonalnie mają uczucie leku, boją się czegoś, czego dokładnie sami nie wiedzą, trudno im sprecyzować, jaki jest powód tego lęku. Lęk jest bardzo destrukcyjny, prowadzi do tego, że żyjemy w ciągłym stresie, frustrujemy się, co potem przechodzi w bardzo poważne zaburzenie określane zespołem stresu pourazowego

Wpływ  COVID-19 – na życie seniorów w dobie pandemii zaprezentowała dr n. med. Maria Dorota Kwika. Mgr piel. Stanisława Molas odniosła się do opieki nad pacjentami w ramach POZ, wdrażania edukacji zdrowotnej i rehabiltacji. W przypadku istnienia chorób współistniejących i dodatkowych powikłań na skutek zakażenia SAR CoV-2 pacjenci mają dodatkowe problemy w sferze opieki i samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku domowym, dlatego wówczas wdrażana jest kompleksowa oraz koordynowana opieka zdrowotna. Prelegentem kolejnym była absolwentka AZ piel. lic. Roberta Ciećko, która odniosła się do pacjentów post COVID trafiających na SOR. Mirosław Żuk przedstawił „Zaburzenia glikemii – nowy glukometr twojego pacjenta ACCU-CHE Instant”.

Konferencja nie ograniczyła się jedynie do prelekcji. W Centrum Symulacji Medycznej AZ przy ul. Hrubieszowskiej odbyła się prezentacja czynności wykonywanych przy pacjencie z COVID-19, którym było dziecko z mamą – pokaz prowadziły mgr piel. Magdalena Mazurek i mgr piel. Marzena Omelewska – Kowalczyk – wykładowcy AZ oraz osoba dorosła w ciężkim stanie zdrowia wymagającym intubacji, co zostało zaprezentowane w Sali Wysokiej Wierności czyli na zaawansowanych symulatorach przez zespół anestezjologiczny (wykładowców AZ) w składzie: dr n. med. Tomasz Kraczkowski; mgr piel. Renata Rogala, mgr piel. Elżbieta Chmiel i mgr piel. Edyta Marzec oraz ratowników medycznych mgr Krzysztofa Obolewicza i Michała Szymańskiego – technika symulacji. Natomiast w Sali Umiejętności Technicznych CSM na trenażerach uczestnicy konferencji pod pieczą mgr reh. Piotra Żerebca ćwiczyli czynności rehabilitacyjne tj.: ćwiczenia bierne czy ćwiczenia oddechowe.

Działania w Centrum Symulacji Medycznej są niezwykle efektywne dla studentów. Podczas zajęć w szpitalu udział studentów zwykle ograniczałby się do obserwacji trudnych sytuacji klinicznych. Natomiast dzięki zajęciom w Centrum Symulacji Medycznej problem ten zostaje całkowicie wyeliminowany. Studenci są dzięki temu doskonale przygotowani do pojawiających się nowych schorzeń oraz sytuacji trudnych – podkreślała zalety zajęć w CSM dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa AZ. 

Konferencja „COVID-19 – życie po chorobie” odbyła się 30 listopada 2022 r. w Instytucie Humanistyczno-Medycznym Akademii Zamojskiej.