„Biografie Codzienności” w Akademii Zamojskiej

„Biografie Codzienności” w Akademii Zamojskiej

Zakład Pedagogiki Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej wraz z Fundacją „Biografie Codzienności” zapraszają na IX Ogólnopolską Konferencję dla studentów i doktorantów z cyklu „Biografie Codzienności”.

Celem konferencji jest ukazanie (auto)biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane, opracowane naukowo lub nie są powszechnie znane. Podejmowana tematyka organizowanego wydarzenia jest inspiracją do dyskusji nad sensem życia i przemijaniem, znaczeniem śmierci i istoty miłości.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzą: JM Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US (US), dr hab. Anna Jabłońska, prof. UJK (UJK), dr hab. Edmund Juśko, prof. UR (UR), dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak (UŁ), dr hab. Piotr Magier (KUL), dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (UŚ), dr hab. Alina Rynio (KUL), dr Małgorzata Kutyła (AI).

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2022 r. w AZ (sala B3, ul. Sienkiewicza 22A, Zamość).