Olimpijczycy z ZS nr 1 w Hrubieszowie

Olimpijczycy z ZS nr 1 w Hrubieszowie

Marta Oksętiuk i Łukasz Adamowicz reprezentowali ZS nr 1 w Hrubieszowie na Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu.

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość i piękno. Pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka wartości, i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją”. Cytat, którego autorem jest Jan Paweł II, towarzyszył Eliminacjom Okręgowym XXVII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, którą przeprowadzono 2 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

ZS nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali: Marta Oksętiuk oraz Łukasz Adamowicz uczniowie klas: IV t5f i IV tb kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Tematyką wiodącą tegorocznej XXVII edycji były „Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu”.

Celem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu było rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka oraz rolą żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym. Ponadto Olimpiada postawiła sobie za cel tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

W Olimpiadzie brało udział 85 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego, którzy uczestniczyli wcześniej w eliminacjach szkolnych. Eliminacje Okręgowe polegały na rozwiązaniu testu, na który składały się zadania dotyczące tematyki wiodącej oraz zadania z zakresu gastronomii, kelnerstwa, żywności i żywienia. Ponadto uczniowie musieli wykonać zadanie praktyczne w formie projektu z zakresu planowania, organizacji i oceny żywienia. Zadanie praktyczne uczestników sprawdzać będzie Komisja Oceniająca w Szczecinie, powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego.

Udział w olimpiadzie dał uczniom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka oraz nawiązania nowych znajomości wśród rówieśników z innych szkół.

Info i fot.: Magdalena Jędruszczak/ZS nr 1 w Hrubieszowie