Almanach polskiej myśli ekonomicznej

Almanach polskiej myśli ekonomicznej

15 grudnia br. w Akademii Zamojskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa promująca publikację pt. „Almanach polskiej myśli ekonomicznej XX wieku. Ludzie-działalność-idee”.

Publikacja powstała w ramach projektu „Twórcy polskiej myśli ekonomicznej XX wieku”. Jego efektem, dzięki finansowemu wsparciu partnera wydarzenia Instytutowi Finansów, jest wyżej wymieniony utwór pod redakcją dr. hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. AZ i dr. Dariusza Wojnarskiego. Ukazano w nim osiągnięcia i dorobek polskich uczonych ekonomistów, którzy działali w XX wieku i prowadzili badania naukowe nie tylko w kraju, lecz także za granicą. Zespół zaproponował nazwiska 20 wybitych polskich ekonomistów, których sylwetki przedstawiono w książce. Dzieło jest uzupełnione również o teksty poświęcone m.in.: myśli społeczno-ekonomicznej kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Jana Pawła II.

Podczas sympozjum wystąpi sześciu cenionych znawców z zakresu historii ekonomii. Wśród nich są autorzy biogramów: dr Aneta Kargol-Wasiluk z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu historii PAN w Poznaniu, dr Mirosław Czerwiński, prof. UŚ. Gościć będziemy również: dr. hab. Włodzimierza Dłubacza, prof. KUL w Lublinie, prof. dr. hab. Marka Kornata z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr. hab. Arkadiusza Jabłońskiego, prof. KUL w Lublinie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent Miasta Zamość, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast patronat medialny sprawują: TVP3 Lublin, Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość oraz Portal Akademicki „Skafander”.