„Biografie Codzienności” w AZ

„Biografie Codzienności” w AZ

O wzorach życia i postępowania, z jakich możemy czerpać współcześnie rozmawiano podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biografie Codzienności”, jaka odbyła się w Akademii Zamojskiej.

Była to już dziewiąta konferencja, podczas której prezentują się studenci i doktoranci. Do tej pory odbywały się one w Lublinie, jednak w tym roku obrady zagościły w mury Akademii Zamojskiej i wszystko wskazuje na to, że konferencja ta stanie się cyklicznym wydarzeniem w AZ. Celem konferencji było przede wszystkim ukazanie biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane, opracowane naukowo lub nie są powszechnie znane. O tym jaki wpływ wywierają biografie na pedagogikę mówił dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prezes Fundacji „Biografie Codzienności” i wykładowca Zakładu Pedagogiki Akademii Zamojskiej.

Biografie są cennym źródłem informacji. Przy nich pojawiają się pojęcia wzorów i wzorców. Wzór to bezpośredni przykład, może być ktoś z rodziców, dziadek lub osoba bliska. Kiedy kontaktujemy się i spotykamy z tą osobą czerpiemy od niej wiele przykładów, nawet będąc tego nieświadomi, jak te relacje z bliskimi wpływają na nasze zachowanie, wychowanie i postępowanie w różnych sytuacjach. Wzorce z kolei są już wystandaryzowane. Mamy do czynienia z wzorcami świętych, mężów stanu, uczonych. To są osoby, które już nie żyją, ale zapisały się w naszej historii. Dzięki ich wzorcom możemy zaczerpnąć wiedzy jak radzili sobie oni z różnymi problemami i wyzwaniami, jak zachować w obliczu różnych trudności – mówił prof. Ryszard Skrzyniarz.

Konferencja podzielona jest na cztery sesje – plenarną oraz trzy sesje poświęcone wychowawczo-edukacyjnemu wymiarowi biografii, kontekstom badań w biografii oraz wartości życia w biografiach. Podział został przygotowany w oparciu o tematy referatów przygotowanych przez prelegentów. Podczas konferencji zostaną przybliżone sylwetki takich postaci jak: Bogusław Markiewicz, Urszula Ledóchowska, Włodzimierza Fijałkowskiego. Studenci pedagogiki podczas tej konferencji mogą poznać edukacyjny wymiar biografii, m.in.  poprzez pokazanie wartości, którymi kierowały się te postaci w życiu. My jako studenci i pracownicy Akademii Zamojskiej też z tych biografii możemy korzystać i kierować się podobnymi wartościami w życiu osobistym i zawodowym – powiedziała dr Katarzyna Sabat z Zakładu Pedagogiki AZ, sekretarz konferencji „Biografie Codzienności”.

Wydarzenie uroczyście otworzyła dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i kierownik Zakładu Pedagogiki AZ oraz dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prezes Fundacji „Biografie Codzienności”, wykładowca Akademii Zamojskiej na kierunku pedagogika. Następnie wystąpienia zaprezentowali prelegenci. Przedstawiono około 30 referatów, których autorami byli wykładowcy i studenci Akademii Zamojskiej oraz innych ośrodków akademickich jak np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, KUL, UAM w Poznaniu, Akademia Ignatianum czy Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Jednym z prelegentów był rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, który podczas sesji plenarnej przedstawił referat „Przygodność bytu ludzkiego”.

Co znaczy, że człowiek jest bytem przygodnym? To znaczy takim bytem, który nie ma przyczyny swego istnienia w sobie, a ma tę przyczynę ostatecznie poza sobą. Tą przyczyną jest jego rodzina, jak również jego ojczyzna i ostatecznie Bóg. Ważne jest by właściwie odczytać naturę, kondycję człowieka, bo dzięki temu mamy nie tylko świadomość swej godności, nie tylko pewne siły, które umożliwiają nam tworzyć kulturę, ale mamy też szansę uniknąć wielu błędów jak popadanie pesymizm czy nihilizm, czy samoubóstwienie. Wielu ludzi nieświadomych swej godności i przygodności popełnia te błędy, dlatego warto te wszystkie rzeczy mieć na uwadze, by tworzyć dobrą pedagogikę –mówił prof. Paweł Skrzydlewski.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biografie Codzienności” odbyła się 7 grudnia br. w gmachu AZ przy ul. Sienkiewicza 22. Organizatorami wydarzenia były Akademia Zamojska we współpracy z Fundacją „Biografie Codzienności”.