Młodzieżowa Rada Powiatu w Krasnymstawie wybrana

Młodzieżowa Rada Powiatu w Krasnymstawie wybrana

13 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Uczniowie ponadpodstawowych szkół stają się bezpośrednimi reprezentantami swojego pokolenia i stają przed szansą aby działać na rzecz swojej lokalnej społeczności. Samorządowcy, którzy decydują się na powoływanie tego typu organizacji, stawiają na bezpośredni kontakt z młodzieżą i działają w myśl zasady, że najwięcej o problemach młodych wiedzą sami młodzi.

Inauguracyjną sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Witold Boruczenko, który przedstawił cle powołania MRP. W sesji uczestniczył też starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, wicestarosta Marek Nowosadzki, przewodnicząca Komisji Oświaty Ewa Nieścior oraz naczelnik Wydziału Oświaty Aleksandra Stachula. Podczas obrad radni zostali zapoznani z dokumentami m.in. z obowiązującym Statutem Młodzieżowej Rady, otrzymali zaświadczenia na radnego oraz złożyli ślubowania, dokonano też wyboru przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. Kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu trwa 2 lata.

Andrzej Leńczuk starosta pogratulował młodym radnym wyboru, podkreślił jak ważny jest głos młodych osób w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego i polityce oświatowej samorządu. Skład Młodzieżowej Rady przedstawia się następująco:

Na przewodniczącą Młodzieżowej Rady została wybrana Milena Lis ( I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie), natomiast wiceprzewodniczącymi zostali Karolina Wypych (Zespół Szkół w Żółkiewce), Dominik Hawryluk (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej), pozostały skład rady to:

Jakub Starzyński ( I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie),

Amelia Łepik (Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie),

Weronika Marecka (Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie),

Maksymilian Mróz (Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie),

Jakub Stanisławek (Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie),

Dawid Hamelusz (Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Zamojskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie).

Celem działania Młodzieżowej Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w środowisku lokalnym; reprezentowanie interesów młodzieży; Kształtowanie postaw demokratycznych. Do zadań Młodzieżowej Rady należy: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży; udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży; monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych powiatu na rzecz młodzieży; podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie