ZS nr 1 w Hrubieszowie z Odznaką Honorową PCK

ZS nr 1 w Hrubieszowie z Odznaką Honorową PCK

19 grudnia w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się szczególna uroczystość – Gala Honorowych Krwiodawców PCK połączona ze spotkaniem świątecznym, podczas którego dokonano podsumowania rocznej działalności OR PCK Hrubieszów. Przyznano także odznaczenie, stanowiące zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża – Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznaczeniem tym został wyróżniony między innymi Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie.

Odznaczenia, które wręczył prezes Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, Pan Jan Staroch, odebrały: Anna Wiśniewska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie i Joanna Wieczorek-Smerdel – opiekun Szkolnego Koła PCK oraz grupy honorowych dawców krwi.

Przypomnijmy, że zarówno Technikum nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia wielokrotnie zajmowały czołowe miejsca, jeśli chodzi o turniej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych „Młoda krew ratuje życie” w różnych kategoriach. Niezmiennie cieszy fakt, że młodzież rozumie ideę dzielenia się cennym darem, jakim jest krew.

Gratulujemy wszystkim odznaczonym.

DB, fot. Michał Śliwiński