Awanse zamojskich nauczycielek

Awanse zamojskich nauczycielek

21 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie przez Prezydenta Miasta Zamość – Andrzeja Wnuka –  aktów mianowań dla 6 nauczycieli jednostek oświatowych Miasta Zamość, którzy po odbyciu stażu na stopień nauczyciela  mianowanego i zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w miesiącu grudniu 2022 r., z dniem 1 stycznia 2023 r. otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskały: Katarzyna Misiarz, Marta Podoba – Marek, Karolina Sierak, Dominika Zwolak, Marta Gorzkiewicz, Anna Majkut.