Oddali prawie 26 litrów krwi

Oddali prawie 26 litrów krwi

21 grudnia br. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju odbyła się akcja krwiodawcza.

Do szkoły zaproszeni zostali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, którzy przeprowadzili akcję. W rezultacie 57 dawców oddało łącznie 25,65 litra krwi.
Koordynatorką akcji były Monika Popko i Katarzyna Głowicka – opiekunowie SK PCK w RCEZ.