O konstytucji w Akademii Zamojskiej

O konstytucji w Akademii Zamojskiej

Zakład Prawa Akademii Zamojskiej zaprasza na wykład „Dlaczego powstały konstytucje i czy nadal ich potrzebujemy?”

Wykład wygłosi dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN. Podczas wydarzenia będą poruszone takie kwestie jak geneza konstytucji, koncepcja umowy społecznej jako źródła i gwarancji nowego porządku czy relacja między zasadami demokracji a nadrzędnością konstytucji. Spotkanie adresowane jest do młodzieży szkół średnich, a w szczególności tegorocznych maturzystów, którzy zdają egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie oraz rozważają podjęcie studiów na kierunku prawo. 
Wykład dr hab. Anny Młynarskiej –Sobaczewskiej, prof. INP PAN odbędzie się 12 stycznia br. w auli Akademii Zamojskiej przy ul. Sienkiewicza 22A.