Zamojski „Ekonomik” kuźnią talentów!

Zamojski „Ekonomik” kuźnią talentów!

68 uczniów ZSP nr 1 w Zamościu, czyli popularnego „Ekonomika” otrzymało stypendia w ramach programu „Lubelska Kuźnia Talentów”. Zamojska szkoła może pochwalić się największą liczbą stypendystów w województwie!

Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023”, to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2022/2023 kontynuują naukę w szkołach zawodowych. Realizowany w ramach działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendia otrzymało 68 uczniów „Ekonomika”, co uplasowało szkołę na pierwszym miejscu wśród szkół zawodowych w całym województwie lubelskim.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!