Stypendystki ze „Staszica”

Stypendystki ze „Staszica”

I LO im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie może pochwalić się sukcesami swoich uczennic. Patrycja Zając została stypendystką Prezesa Rady Ministrów, a Hanna Kossowska i Zuzanna Kusiak otrzymały stypendium od Marszałka Województwa Lubelskiego.

W wyniku realizacji projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” Marszałek Województwa Lubelskiego przyznał stypendia 2 uczennicom I Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. Wyróżnione dziewczęta to: Hanna Kossowska i Zuzanna Kusiak.

Z kolei stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Patrycja Zając. Stypendium to może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Uczennice to finalistki i laureatki ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych od lat pracujące nad swoją wiedzą i odnoszące sukcesywnie bardzo dobre rezultaty. Przyznane stypendium jest potwierdzeniem faktu, jak wysoce doceniany jest wysiłek młodzieży wkładany w kształtowanie nie tylko własnego rozwoju, ale także przyszłości naszego regionu, województwa i kraju.

Źródło: I LO w Hrubieszowie