Akademia Zamojska i ZSP nr 1 w Zamościu partnerami

Akademia Zamojska i ZSP nr 1 w Zamościu partnerami

7 lutego 2023 r. podpisano porozumienie o współpracy między Akademią Zamojską a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu, czyli popularnym „Ekonomikiem”.

Akademia Zamojska od lat współpracuje z różnymi szkołami, instytucjami, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami oraz organizacjami. 7 lutego br. do grona partnerów AZ oficjalnie dołączył Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu. Uczelnia i Szkoła wspólnie realizowały już razem różne przedsięwzięcia, w których udział brali studenci i uczniowie jak np. Dzień Turystyki Aktywnej oraz w seminariach i konferencjach organizowanych przez Zakład Finansów i Rachunkowości Akademii Zamojskiej.

Porozumienie podpisali: ze strony Uczelni – rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz ze strony Szkoły – Sylwia Horoszkiewicz, dyrektor ZSP nr 1 w Zamościu.

– ZSP nr 1 w Zamościu to bardzo ważna szkoła, która kształci znaczną liczbę młodzieży z naszego regionu. Profil kształcenia tej szkoły w wielu aspektach pokrywa się z kierunkami studiów oferowanymi przez Akademię Zamojską, jak np. finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, informatyka, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze oraz ważny i bliski zagadnieniom ekonomicznym kierunek prawo.  Cieszymy się z naszych dotychczasowych wspólnych osiągnięć i zacieśniamy naszą współpracę. Chcemy by młodzież z „Ekonomika” wspólnie ze studentami z kół naukowych działających w Akademii Zamojskiej mogła realizować swoje pasje i rozwijać swoje talenty – powiedział rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

Współpraca między Uczelnią a nasza Szkołą jest bardzo ważna. Dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, brać udział w różnego rodzaju konkursach, uzupełniać swoją wiedzę na wykładach, seminariach czy szkoleniach. Uczniowie Ekonomika mogą również korzystać z bazy dydaktycznej AZ. Podobne kierunki kształcenia pozwalają też na dalszą naukę absolwentów ZSP Nr 1 bez konieczności opuszczania naszego regionu. Liczymy na dalszą owocną współpracę – powiedziała Sylwia Horoszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu („Ekonomika”).

Na mocy porozumienia młodzież z zamojskiego „Ekonomika” będzie miała możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań poprzez możliwość udziału w wykładach nauczycieli akademickich AZ oraz zajęciach w laboratoriach Uczelni, a także konferencjach naukowych, seminariach i prelekcjach. Uczelnia i Szkoła będą również współorganizować imprezy oraz wydarzenia dla młodzieży. AZ i ZSP nr 1 będą również współdziałać przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w tym środków unijnych na realizację wspólnych projektów.