Pierwsza Dama z wizytą w Zamościu i Białobrzegach

Pierwsza Dama z wizytą w Zamościu i Białobrzegach

8 lutego br. Agata Kornhauser-Duda spotkała się z podopiecznymi i władzami Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Pierwsza Dama odwiedziła najnowszą inwestycję instytucji: Rodzinny Dom, w którym osoby dorosłe – zarządzane i wspierane przez specjalistów – przygotowują się do samodzielnego życia.

Wizytę Agata Kornhauser–Duda rozpoczęła od rozmowy z przedstawicielami kadry zarządzającej placówkami „Krok za Krokiem”, którzy przedstawili misję organizacji i jej działalność oraz Andrzejem Wnukiem, Prezydentem Zamościa. Stowarzyszenie prowadzi innowacyjne zintegrowane działania rehabilitacyjno–edukacyjno–społeczne w 12 placówkach. Rodzinny Dom, który zwiedziła Pierwsza Dama należy do kompleksu wspomaganego mieszkalnictwa, w którym samodzielność trenują dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Docelowo miejsce przeznaczone jest dla 28 podopiecznych z terenu Zamojszczyzny. Opieka i wsparcie specjalistów pomagają mieszkańcom domu w realizacji wszystkich czynności życia codziennego oraz podjęciu aktywności społecznych i zawodowych po opuszczeniu placówki.

Z uczniami szkoły podstawowej, podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej czy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich opiekunami Pierwsza Dama rozmawiała o działaniach na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin poprzez tworzenie warunków, w których osoby niepełnosprawne mogą realizować się i rozwijać na miarę indywidualnych możliwości. Wychowankowie podkreślali jak ważne są dla nich wszelkie formy integracji ze społeczeństwem i nauki samodzielności, dzięki którym zyskują poczucie przynależności.

Dorośli podopieczni „Krok za Krokiem” uczą się samodzielności także w Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych im. Zofii i Jana Kułakowskich, znajdującym się w położonych blisko Zamościa Białobrzegach. Centrum ma charakter domu rodzinnego, a osoby ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi mają tu możliwość wykonywania czynności domowych przy wsparciu trenerów. Do swojej dyspozycji mają także ogród warzywny, tereny rekreacyjne oraz park. Organizowane w Centrum całotygodniowe pobyty stanowią istotny element wzmacniający rodzinę i odciążający ją od obowiązku stałej opieki nad członkiem rodziny o specjalnych potrzebach.

Od ponad 20 lat Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” udziela wsparcia ukraińskim dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez organizację szkoleń terapeutów w Ukrainie i w Polsce, konsultacji oraz pomocy rzeczowej. Po wybuchu wojny udostępniono potrzebującym osobom niepełnosprawnym i ich bliskim bazę lokalową, zapewniono odpoczynek, wyżywienie, odzież, niezbędną pomoc medyczną i socjalną. Pierwsza Dama odwiedziła dzisiaj rodziny, które zamieszkały w osiedlach kontenerowych na terenie Centrum w Białobrzegach.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu od przeszło trzydziestu lat prowadzi kompleksową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, ułatwiając podopiecznym pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Źródło: Prezydent.pl

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP