Ekologiczny „Kościuszko”

Ekologiczny „Kościuszko”

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 w Hrubieszowie im. Tadeusza Kościuszki, reprezentowana przez dyrektora mgr. inż. Dariusza Szadowskiego oraz Nadleśnictwo Strzelce, reprezentowane przez nadleśniczego mgr. inż. Krzysztofa Gronka zawarły 9 lutego br., w obecności starosty hrubieszowskiego Anety Karpiuk, porozumienie o współpracy.
Celem podpisanego porozumienia jest popularyzacja wśród szkolnej młodzieży troski o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne, jego ochrona i troska o nie. Strony porozumienia, dostrzegając w sobie partnera w realizowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska, zobowiązały się m.in. do organizowania zajęć dydaktyczno – wychowawczych na terenie Nadleśnictwa Strzelce, przeprowadzania prelekcji z zakresu ochrony przyrody i środowiska, koordynowania zajęć terenowych oraz uczestniczenia przedstawicieli Nadleśnictwa w szkolnych uroczystościach.
Ta cenna inicjatywa, której efektem jest zawarte porozumienie, stwarza ogromną szansę dla młodzieży na wykształcenie w sobie, we współpracy z najbardziej kompetentnymi osobami, jakim z pewnością są pracownicy Nadleśnictwa Strzelce, odpowiednich postaw proekologicznych. Dodatkowo, poprzez obcowanie z autorytetami w dziedzinie leśnictwa, pojawia się możliwość większego zainteresowania młodych ludzi wiedzą z tego zakresu oraz popularyzacji studiów związanych z ochroną przyrody, środowiska i leśnictwa.

Źródło: ZS nr 3 w Hrubieszowie