Przed nami Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktion Zamość (1942-1943)”

Przed nami Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktion Zamość (1942-1943)”

28 lutego br. w Zamościu odbędzie się organizowana przez Akademię Zamojską Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktion Zamość (1942-1943)”.
Przedsięwzięcie, w ramach projektu „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”, skupi się na analizie historyczno-politycznej działań i akcji zbrojnych określanych mianem „Aktion Zamość 1942-1943”, prowadzonych przez Niemcy w czasie II wojny światowej w stosunku do ludności Zamojszczyzny, jak również na analizie oddziaływania wspomnianych wydarzeń historycznych na rozwój postaw i procesów społecznych oraz na poziom tożsamości narodowej Polaków. Na lata 2022-2023 przypada okrągła 80. rocznica działań wysiedleńczych i pacyfikacyjnych, a organizacja konferencji poświęconej tej tematyce stanowi istotne narzędzie upamiętniające.

W ramach konferencji naukowej „Aktion Zamość (1942-1943)” referaty zaprezentuje dziewięciu znanych historyków – przedstawicieli świata nauki:
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, IH PAN: Germanizować ziemię, a nie ludzi. Ludobójstwo na Zamojszczyźnie w perspektywie ideologii niemieckiego narodowego socjalizmu (od „Mein Kampf” do Generalplan Ost)
dr hab. Bogusław Kopka, prof. AZ: Niemiecka wojna totalna na Zamojszczyźnie 1939-1944. Bilans strat
dr hab. Bogdan Musiał: Dzieci Zamojszczyzny w niemieckim obozie KL Auschwitz
dr Krzysztof Rak: Polityczne uwarunkowania decyzji Hitlera o zagładzie Polski
dr Robert Derewenda: Polityka eksterminacji III Rzeszy Niemieckiej wobec Polaków w czasie II wojny światowej w nauczaniu historii w szkołach w Polsce
dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL: Cywilizacyjne źródła niemieckiej polityki
dr Beata Kozaczyńska: „Zapamiętaj imię swoje…”. Tragizm wysiedleńczego losu polskich dzieci z Zamojszczyzny (1942-1943)
dr Jakub Żygawski, Dyrektor AP w Zamościu: Zamojszczyzna podczas II wojny światowej. Geneza pojęcia – obszar – tożsamość
prof. dr hab. Piotr Biliński, UJ: „Akcja Zamość”. W relacjach wysiedlanej ludności polskiej w latach 1942-1943.


Materialnym efektem konferencji naukowej inaugurującej projekt pt. „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski” będzie, przygotowana przez Wydawnictwo Akademii Zamojskiej, publikacja naukowa obejmująca swym zakresem wystąpienia wszystkich prelegentów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Prezydent Miasta Zamość, Instytut Pamięci Narodowej Oddział IPN w Lublinie, Archiwum Państwowe w Zamościu, Instytut Andersa.

Patronat medialny: TVP3 Lublin, Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość oraz Portal Akademicki „Skafander”.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”.

Projekt „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”.