O mediacjach sądowych w Akademii Zamojskiej

O mediacjach sądowych w Akademii Zamojskiej

„Mediacje sądowe z perspektywy prawnika” to tytuł seminarium, jakie 24 lutego br. odbyło się w rektoracie Akademii Zamojskiej. Szczegóły tego zagadnienia przybliżył zebranym adw. Dariusz Wojnar, mediator Centrum Mediacji przy NRA, sędzia WSD Adwokatury.

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu ich interesów i potrzeb, pomaga stronom prowadzić dialog w poszukiwaniu wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i jest niesformalizowany. Jeśli jego przebieg jest pomyślny, kończy się porozumieniem/ugodą osób będących w sporze. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć sądowych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie.

Zalety korzystania z tej formy rozwiązywania sporów podkreślał podczas seminarium adw. Dariusz Wojnar.

Wszystko zależy od tego, czy na proces mediacyjny będziemy patrzeć tylko jako na prostą, tanią i szybką metodę zakończenia sporu, czy też będziemy myśleli o mediacji w trochę szerszej perspektywie, czyli takiej, która łączy w sobie pojednanie, wybaczenie, zrozumienie drugiej strony. Jeśli będziemy myśleli o mediacji jako miejscu w którym strony zaczynają dialog, zaczynają się słyszeć i rozumieć, a w konsekwencji się godzą, wówczas korzyści jakie płyną z tego procesu są – z punktu widzenia stron i aspektów społecznych tego procesu – nie do przecenienia – tłumaczył adw. Dariusz Wojnar. Podkreślił przy tym, że rozwiązywanie sporów w formie mediacji staje się coraz bardziej modne, a liczba mediacji w postępowaniach cywilnych znacznie wzrosła w ostatnich latach.

Organizatorem seminarium był Zakład Prawa Akademii Zamojskiej.