„Chcę usłyszeć!”

„Chcę usłyszeć!”

O najnowszych osiągnięciach w dziedzinie pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz profilaktyce niedosłuchu rozmawiano podczas seminarium „Chcę usłyszeć!”, zorganizowanego w Instytucie Humanistyczno-Medycznym Akademii Zamojskiej przez Uczelnię oraz ACS Audika Sp. z o.o.

Wydarzenie odbyło się 3 marca, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu. Jednym z celów seminarium było propagowanie wiedzy z zakresu inkluzji – kształcenia dzieci z uszkodzeniami w obrębie aparatu słuchowego i przetwarzania słuchowego. Podczas seminarium zostaną przedstawione programy MEiN, skierowane do grona dyrektorów, nauczycieli specjalistów celem wykorzystania i dostosowania warunków edukacyjnych do potrzeb dzieci z niedosłuchem.

–  Celem obchodów Światowego Dnia Słuchu i naszego seminarium jest promocja profilaktyki słuchu. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2022 roku stale rośnie liczba osób żyjących z ubytkiem słuchu, bądź zagrożonych jego utratą, również w wyniku następstw i powikłań po COVID-19. W ramach edukacji włączającej pojawiają się w naszych szkołach dzieci z niepełnosprawnością, również z dysfunkcjami w obrębie aparatu słuchowego. W związku z tym dla pedagogów, nauczycieli i rodziców niezmiernie ważne jest wprowadzenie działań w zakresie profilaktyki słuchu, jak również podejmowanie konkretnej pracy z uczniami z niepełno sprawnością. Stąd nasze seminarium jest po to, abyśmy przypomnieli sobie jak dbać o aparat słuchu i jakie problemy napotykają na swojej drodze uczniowie z tą dysfunkcja, ale również w jaki sposób możemy dostosować przestrzeń edukacyjną dla tych dzieci – powiedziała mgr Katarzyna Szadkowska z Zakładu Pedagogiki AZ, która była moderatorem seminarium.

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ. Następnie wystąpienia zaprezentowali: dr n. med. Marek Zadrożniak Istota wczesnej interwencji audiologicznej u dzieci z podejrzeniem niedosłuchu, mgr Katarzyna Cygan Funkcjonowanie społeczne dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, mgr Agnieszka Pilch Wspieranie uczniów głuchych i niedosłyszących w ramach projektów realizowanych przez MEiN, mgr Monika Cieślak Dostosowanie wymagań do potrzeb dziecka z zaburzonym słuchem w szkole, mgr Edyta Bączkowska-Skiba Moje dziecko „chce słyszeć” – świadectwo pedagoga i matki dziecka niesłyszącego.

Po części wykładowej seminarium odbyła się część praktyczna, podczas której zainteresowani mogli skorzystać z badania słuchu, a także obejrzeć i przymierzyć aparaty słuchowe. Uczestnicy mieli również możliwość wykonania testu oceniającego wyższe funkcje słuchowe.

Organizatorami wydarzenia były: Akademia Zamojska wraz z ACS Audika Sp. z o. o.